Nahlédněte k nám

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nadcházející akce

  
Aktualizace:

TECHNOhrátky SPŠ stavební Pardubice

Aktualizováno: úterý 15. září 2020 18:20 Zveřejněno: úterý 15. září 2020 18:11

Sedmnáct chlapců z osmých a devátých tříd naší školy se zúčastnilo 9. září TECHNOhrátek v SPŠ stavební v Pardubicích

Jeho zaměstnanci a žáci připravili pro skoro 120 účastníků šest pracovišť v oborech truhlář, tesař, CAD projektování, stavitelství, umělecký kovář a zámečník a zedník.

Na stanovišti umělecký kovář si žáci vyzkoušeli kování kovu za tepla. Velký rozruch vznikl na oboru stavitelství, kde se skupinky žáků snažily sestavit ze stavebnice věž. Na zednickém stanovišti stavěli z cvičných cihel komín a jako správní truhláři si vyzkoušeli práci s pilkou. Zájemci o tesařinu zhotovili jednoduchý tesařský spoj. Doslova vyhánět museli zaměstnanci a žáci SPŠ mladé počítačové nadšence ze stanoviště CAD projektování, kde si mohli na 3D obrazovce navrhnout vlastní dům i s vybavením.

Všem zúčastněným se toto setkání velice líbilo.

Seiferos – ukázka dravců

Aktualizováno: úterý 15. září 2020 18:09 Zveřejněno: úterý 15. září 2020 18:09

8. září se žáci 1. i 2. stupně sešli na školním hřišti, kde se zúčastnili velmi zajímavé přednášky a následně ukázky dravců a sov.

Žáci se seznámili s nejucelenější sbírkou těchto ptačích predátorů a v druhé polovině programu viděli letovou produkci a imitaci lovu.

Nově nabytými informacemi se mohli hned pochlubit a získat sladkou odměnu. Ti nejrychlejší si mohli vyzkoušet i přílet dravce na ruku.

Tento pořad je velmi poutavý a nenásilnou formou informuje žáky o významu dravců v přírodě.

 

 

 

 

Zahájení školního roku 2020/2021

Aktualizováno: úterý 15. září 2020 18:05 Zveřejněno: úterý 15. září 2020 18:05

I přes déšť, který se před osmou hodinou ranní snášel z oblohy, bylo před základní školou na Masarykově náměstí 1. září rušno. Začal nový školní rok. Slavnostní den to byl pro čtyři desítky prvňáčků. V doprovodu svých rodičů usedli poprvé do školních lavic.

Ve dvou prvních třídách je vítaly jejich třídní učitelky Mgr. Markéta Černohlávková a Mgr. Lenka Zmítková.

Ve tvářích pedagogů, žáčků i jejich rodičů se dalo vyčíst plno očekávání, těšení i obav. To vše k 1. září patří. Naše nejmenší žáky i jejich rodiče přišly také přivítat paní ředitelka Mgr. Hana Konvalinková, paní zástupkyně Mgr. Květoslava Pokorná a paní starostka Bc. Irena Burešová. Popřály jim, aby se jim ve škole líbilo, našli si kamarády, dařilo se jim a do školy se těšili.

Děvčata a kluci naslouchali, pokukovali po svých spolužácích a nahlíželi do pytlíčků a taštiček s dárečky, které si pak odnášeli ve svých nových batozích jako upomínku na první školní den.

Přejme si: Ať každý den přicházejí naši žáci s úsměvem do školy. Ať prožijeme klidný a normální školní rok. Ať rodiče zažívají radost ze svých dětí.

Semiramis pomáhá s adaptací žáků

Aktualizováno: úterý 15. září 2020 17:49 Zveřejněno: úterý 15. září 2020 17:08

Druhý týden nového školního roku zakončili žáci 6. B a 6. C netradičně. Školu v pátek 11. září navštívily pracovnice organizace Semiramis, která má dlouholetou praxi v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže. Naše škola se Semiramis spolupracuje již několik let.

Tentokrát bylo hlavním cílem podpořit úspěšný návrat žáků do školního prostředí a usnadnit proces jejich adaptace. Většina z nich totiž kvůli koronavirové výluce nenavštěvovala školu po dobu dlouhých měsíců. V 6. C měl mít tento den ještě jeden významný efekt. Jelikož se ve třídě sešli žáci z různých škol, bylo zapotřebí je vzájemně seznámit a nastartovat procesy, které jsou nezbytné pro zdravé fungování třídního kolektivu včetně nastavení spolupráce a pocitu důvěry ve vztahu k třídní učitelce.

V praxi probíhal den v duchu diskusních, pohybových i tvůrčích činností, které cílily na posílení kooperace ve třídě, nácvik vzájemné komunikace, společné řešení problémů, hledání východisek a v neposlední řadě také na posílení role třídního učitele, jako součásti třídního kolektivu.

Žáci se během šesti vyučovacích hodin vžili do role posádky zaoceánské lodi a společně překonávali nastražené překážky. Pomocí zábavných aktivit byla testována například paměť nebo schopnost spolupráce žáků a třídní soudržnost.

Druhou polovinu tohoto výjimečného dne trávili žáci ve venkovním prostředí městského parku. Zde pro ně byla připravena hra, na jejímž konci čekala odměna v podobě sladkého pokladu. Na cestě ke sladkostem museli plnit rozličné úkoly, skládat mapu, luštit šifry.

Celý páteční program hodnotím velmi pozitivně a připisuji mu velký význam jak pro žáky, kteří v podstatě nepřetržitě pracovali jako jeden tým, tak pro třídní učitele, kteří mohou takto své žáky poznat jinak, než při běžné výuce, mohou dobře mapovat vztahy ve třídě a navázat ještě hlubší vztah ke svým svěřencům.

Děkujeme tímto organizaci Semiramis za přípravu tohoto dne a těšíme se na další spolupráci.

…a jak probíhalo rozdávání vysvědčení?

Aktualizováno: středa 1. červenec 2020 12:13 Zveřejněno: středa 1. červenec 2020 11:07

Hledání