Nahlédněte k nám

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Nadcházející akce

  
Aktualizace:

Další moderní učebna je na světě

Aktualizováno: úterý 10. říjen 2017 13:02 Zveřejněno: úterý 10. říjen 2017 12:56

Prázdniny jsou již nenávratně pryč a žáci školou povinní museli zasednout do svých lavic. Nejinak tomu bylo v případě ZŠ Přelouč na Masarykově náměstí.

Avšak zatímco školáci o prázdninách odpočívali, někteří zaměstnanci školy a montážních firem rozhodně nezaháleli a připravili žákům a vyučujícím překvapení v podobě zmodernizovaných prostor.

Nové LED osvětlení ve třídách je energeticky úsporné a poskytuje nesrovnatelně lepší světelné podmínky všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu.

Další velmi podstatná změna se udála v učebně anglického jazyka. Žáci zde nyní upírají zraky na zbrusu novou interaktivní tabuli s moderním projektorem, který neoslňuje a velmi věrně zobrazuje barevné spektrum. Interaktivní tabule představuje užitečného pomocníka, jenž zásadním způsobem činí výuku efektivnější, názornější a pro žáky zajímavější. V kombinaci s připojením k internetu poskytuje vyučujícímu nesčetné možnosti využití a při moderně vedené výuce by rozhodně neměla chybět. Základní škola na Masarykově náměstí má nyní touto tabulí vybaveny všechny odborné učebny a pracují s ní také všichni žáčci ve třídách budovy prvního stupně.

Výše zmíněná tabule však zdaleka není poslední novinkou na naší škole. Své využití jistě naleznou i nově nainstalovaná sluchátka s mikrofonem, která jsou nyní k dispozici každému z účastníků výuky anglického jazyka. Zdroj zvuku ovládá vyučující, ten může v případě potřeby pouštět žákům do sluchátek libovolnou zvukovou stopu. Díky mikrofonům lze také vytvářet záznamy mluveného projevu žáků, tento následně přehrávat a upozorňovat na chyby, kterých se mluvící dopustil. Využití sluchátek ve výuce cizího jazyka je neocenitelné.

Co říci závěrem? Vymoženosti moderní doby se nyní objevují v mnoha oblastech lidské činnosti, školství by nemělo být výjimkou. Kvalitní a efektivní vzdělávání se dnes bez moderního technického vybavení neobejde a chceme-li jít s dobou, musíme se jí přizpůsobit.

Mgr. T. Vítek

Odborné učebny

Aktualizováno: čtvrtek 27. srpen 2015 17:26 Zveřejněno: úterý 25. srpen 2015 15:10

Škola disponuje kromě kmenových tříd i odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu. Jsou tu dvě počítačové učebny, které jsou využívány nejen k výuce informatiky, ale i v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů.

Tělesná výchova má k dispozici tělocvičnu, posilovnu s kvalitním vybavením a prostor s pingpongovým stolem. Pro výuku atletiky a míčových her škola může využívat městský sportovní areál.

Ve škole je také knihovna s interaktivní tabulí, která slouží v pravidelných půjčovních časech a pro trávení volného času žáků byla vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec).

 

Učebny prvního stupně

Prohlédnout

Učebna přírodopisu

Aktualizováno: čtvrtek 1. březen 2018 16:52 Zveřejněno: středa 26. srpen 2015 18:05

Výuka přírodopisu probíhá ve specializované učebně, která je vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí, počítačem, mikroskopy, nástěnnými obrazy a dalšími názornými pomůckami. Samozřejmě nechybí ani kostlivec. Nový program pro botaniku umožňuje žákům pracovat s interaktivní tabulí a počítači.

 

Interaktivní učebna ICT

Aktualizováno: čtvrtek 1. březen 2018 16:53 Zveřejněno: středa 26. srpen 2015 18:03

Ve školní budově č. 45 – tzv. „staré budově“ si na 20 starších počítačích žáci procvičují pravopis mateřského jazyka, mluvnici, slovíčka a tematické okruhy dvou cizích jazyků – německého a anglického.
V březnu 2008 jsme ze sponzorských darů zakoupili interaktivní tabuli, k tomu z rezervního fondu dataprojektor a notebook. V současné době vybavujeme třídu interaktivními učebnicemi a vhodnými programy pro 1. a 2. st. Malí i velcí tak mohou v učebně pracovat ve skupinách – na počítačích, s interaktivní tabulí nebo plnit zadané úkoly v lavicích. I ti největší spáči ožijí při práci s interaktivní tabulí. Hlásí se, protože chtějí učivo doplnit, domalovat, přemístit, něco vytvořit.
Všem sponzorům děkujeme!

 

Učebna hudební výchovy

Aktualizováno: čtvrtek 1. březen 2018 16:54 Zveřejněno: středa 26. srpen 2015 18:05

Již nějakou dobu je na naší škole vybudována nová učebna hudební výchovy. Třída je vybavena podle vzoru některých západoevropských škol, ve kterých se neučí v klasických školních lavicích. Žáci zde mají pohodlné polstrované židle a koberec a mají tak větší prostor pro svou seberealizaci – mohou pracovat po skupinkách a například spojit zároveň hudbu s tancem. K hudebnímu doprovodu je zde připraven klavír, kytara a Orffovy nástroje. K poslechu hudebních ukázek slouží DVD přehrávač a HI-FI věž. Prostředí třídy motivuje žáky k další práci.

 

Hledání