Další moderní učebna je na světě

Prázdniny jsou již nenávratně pryč a žáci školou povinní museli zasednout do svých lavic. Nejinak tomu bylo v případě ZŠ Přelouč na Masarykově náměstí.

Avšak zatímco školáci o prázdninách odpočívali, někteří zaměstnanci školy a montážních firem rozhodně nezaháleli a připravili žákům a vyučujícím překvapení v podobě zmodernizovaných prostor.

Nové LED osvětlení ve třídách je energeticky úsporné a poskytuje nesrovnatelně lepší světelné podmínky všem účastníkům výchovně-vzdělávacího procesu.

Další velmi podstatná změna se udála v učebně anglického jazyka. Žáci zde nyní upírají zraky na zbrusu novou interaktivní tabuli s moderním projektorem, který neoslňuje a velmi věrně zobrazuje barevné spektrum. Interaktivní tabule představuje užitečného pomocníka, jenž zásadním způsobem činí výuku efektivnější, názornější a pro žáky zajímavější. V kombinaci s připojením k internetu poskytuje vyučujícímu nesčetné možnosti využití a při moderně vedené výuce by rozhodně neměla chybět. Základní škola na Masarykově náměstí má nyní touto tabulí vybaveny všechny odborné učebny a pracují s ní také všichni žáčci ve třídách budovy prvního stupně.

Výše zmíněná tabule však zdaleka není poslední novinkou na naší škole. Své využití jistě naleznou i nově nainstalovaná sluchátka s mikrofonem, která jsou nyní k dispozici každému z účastníků výuky anglického jazyka. Zdroj zvuku ovládá vyučující, ten může v případě potřeby pouštět žákům do sluchátek libovolnou zvukovou stopu. Díky mikrofonům lze také vytvářet záznamy mluveného projevu žáků, tento následně přehrávat a upozorňovat na chyby, kterých se mluvící dopustil. Využití sluchátek ve výuce cizího jazyka je neocenitelné.

Co říci závěrem? Vymoženosti moderní doby se nyní objevují v mnoha oblastech lidské činnosti, školství by nemělo být výjimkou. Kvalitní a efektivní vzdělávání se dnes bez moderního technického vybavení neobejde a chceme-li jít s dobou, musíme se jí přizpůsobit.

 

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00