Informace

Informace k distanční výuce

Distanční vzdělávání je organizováno formou on-line výuky. Pro komunikaci mezi školou a žáky je zvoleno prostředí Microsoft Teams. Žáci a zákonní zástupci byli informováni prostřednictvím žákovských knížek. 

Komunikace přes toto prostředí probíhá on-line synchronně (učitel je propojen s žáky prostřednictvím videokonference v reálném čase, skupina ve stejný čas pracuje na stejném úkolu) a asynchronně (žáci pracují v jiném zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech).

Synchronní výuka (videokonference) je organizována vyučujícími a žáci naplánované hodiny vidí ve svém týmu (případně v Kalendáři). Vyučující si žáky může rozdělit do více skupin. Proto je potřeba sledovat jednotlivé předměty (kanály).

Asynchronní on-line výuka je realizována tak, že učitel posílá zadání samostatné práce prostřednictvím Teams do kanálu svého předmětu. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.

 

Pro účely výuky byla každému žákovi vytvořena emailová adresa (obvykle ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), žáci email obdrželi s jednorázovým heslem pro přihlášení (heslo je nutné si při prvním přihlášení změnit a musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen a číslic). Heslo si zapamatujte (případně si ho poznamenejte na bezpečné místo). Pokud se nemůžete přihlásit a požádáte o změnu hesla, správce vygeneruje heslo nové a předá ho třídnímu učiteli.

Přihlašujete se na www.office.com. Jedná se o webovou verzi kancelářského balíku MS Office, součástí je emailová aplikace Outlook, textový editor Word, tabulkový editor Excel, prezentační program PowerPoint, program pro týmovou spolupráci Teams.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00