Informace

Přijímací řízení pro ukrajinské žáky

PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

vyplnění přihlášky – přihlášku žáci obdrží ve škole

  • škola potvrzuje pouze známky, které získal žák na naší škole
  • známky získané na Ukrajině se doloží buď úředně ověřenou kopií vysvědčení nebo čestným prohlášením o známkách (žák obdrží v naší škole)

 

přijímací zkoušky – termíny: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023

  • běžně se provádí z českého jazyka a matematiky
  • na žádost může být přijímací zkouška z českého jazyka žákům z Ukrajiny prominuta
  • na žádost mohou žáci z Ukrajiny vykonat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce
  • žádosti musí být přiloženy k přihlášce na stření školu
  • k žádosti musí žák také doložit, že je cizincem s dočasnou ochranou (stačí kopie dokladu o udělení dočasné ochrany)
  • střední škola ověřuje úroveň znalosti českého jazyka pohovorem
  • hodnoceno: splnil x nesplnil
  • internetové stránky k přijímacím zkouškám: www.cermat.cz, www.scio.cz, www.statniprijimacky.cz

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00