Akce školy

10. listopadu navštívili žáci prvního, poté i druhého stupně naší školy koncert cimbálové skupiny Réva. A byl to opravdu vydařený koncert. Cimbálová muzika nám byla představena tak, jak ji neznáme… zazněly nejen lidové písničky, ale i jazz, klasická hudba, známé filmové melodie a dokonce i rock, to vše s klasickými hudebními nástroji - cimbál, housle, kontrabas, klarinet, saxofon, zobcová flétna. Děti si koncert užívaly, výborně spolupracovaly, zpívaly, soutěžily, dozvěděly se spoustu zajímavých věcí o hudbě, lidových nástrojích i moravském nářečí.

Děkujeme za příjemný zážitek.

 

Tak jako mnoho jiných škol v naší republice se i ta naše pilně připravuje na testování zdatnosti žáků. Naši třeťáci a sedmáci již trénují na čtyři zadané disciplíny – sed-leh, skok z místa, člunkový běh a vytrvalostní člunkový běh. Tyto disciplíny je nutné nacvičit dle zadaných metodik, aby si žáci osvojili základní pravidla pro správné provedení cviků. Již při tréninku jsou vidět některé opravdu vydařené výkony. Kolik sedů-lehů dokážete udělat za jednu minutu? Jak daleko skočíte snožmo z místa? Naši žáci již budou znát na tyto otázky odpovědi. Přejeme jim hodně zdaru.

„Po třech letech konečně návrat k tradici…“

Téměř pro všechny účastníky to byl tentokrát nový zážitek…. Nejlepší zpěváci a zpěvačky jednotlivých tříd postoupili do školního kola o nejlepšího zpěváka školy. Ve středu, 20.4. ve 14 hodin se proto sešlo v učebně hudební výchovy 2. stupně více než 40 zpěváků 1. – 8. tříd. Panovalo tu napětí, trochu nervozita, ale také vzájemná podpora a hlavně souznění dětí a mladých lidí se společným zájmem – radostí z hudby! Příjemné odpoledne začalo společnou rozcvičkou a rozezpíváním. Pak už následovalo jednou soutěžní vystoupení za druhým, střídané potleskem….. Někteří zpívali samostatně bez hudebního doprovodu, někteří si zvolili klavírní doprovod učitele (nebo svůj vlastní), někteří využili možností doprovodu karaoke. Celá soutěž byla jedním velkým koncertem, ale v soutěži nakonec porota musí zvolit čísla nejlepší….

Letošními vítězi byli:

V kategorii dívek 1.-2. tříd: Natálka Soukupová z 1.B a Emilka Zemková ze 2.B

V kategorii chlapců 1.-2. tříd: Antonín Kotyza z 1.A

V kategorii dívek 3.-4. tříd: Elizabeth Minaříková ze 3.A

V kategorii chlapců 3.-4. tříd: Viktor Pitka ze 3.A

V kategorii dívek 5.-6. tříd: Andrea Waldhansová z 5.A a Nela Vašíčková ze 6.B

V kategorii chlapců 5.-6. tříd: Denis Tichý ze 6.A

V kategorii dívek 7.-8. tříd: duet: Eva Říhová ze 6.A a Klárka Šetinová z 8.A

V kategorii chlapců 7.-8. tříd: Vojta Král ze 7.B

Všem vítězům blahopřejeme!