Akce školy

Dobře zvolená přednáška

Lidská společnost se neustále vyvíjí a mění. Společně s tím se mění i vzorce lidského chování a společenské návyky. V současné době lze pozorovat velký rozmach konzumace elektronických cigaret. Tento zlozvyk včetně žvýkání tabáku a nikotinových sáčků se bohužel velmi rychle rozšiřuje i mezi školní mládež, což je alarmující! Proto jsme se rozhodli k okamžité reakci a pozvali jsme na naši školu odborníka – pracovníka kontaktního centra pro uživatele návykových látek, aby erudovaně promluvil k žákům osmých a devátých ročníků o zdravotních rizicích výše zmíněných nešvarů. Na počátku všeho je žvýkací tabák a nikotinový sáček. Byli jsme překvapeni tím, jak jsou žáci v této oblasti informovaní. Netušili však nic o velmi promyšlené strategii velkých tabákových firem a výrobců el. cigaret, kteří si distribucí nikotinových sáčků, právě do řad těch nejmladších, nenápadně připravují svou budoucí klientelu závislých kuřáků.

Přednáška byla podpořena i vizuálně a troufám si říci, že měla takový potenciál, aby od kouření odradila i leckterého dlouholetého kuřáka. Zaznělo zde mimo jiné to, že nebezpečí konzumace nikotinových el. cigaret spočívá ve velkém množství nikotinu, které se dostává do organismu – nikotin se totiž nespálí (jako u klasických cigaret), pouze se zahřeje. Po dvou hodinách odborného výkladu podpořeného obrázkovou prezentací a četnými zkušenostmi z vlastní praxe přednášejícího měli žáci o čem přemýšlet. Mnoho z nich opouštělo třídu se slovy, že s tímto si rozhodně nikdy nezačnou. Věřme, že slova odborníka tentokrát padla na úrodnou půdu. Přejeme všem hodně zdraví a děkujeme za spolupráci při prevenci rizikového chování naší školní mládeže.

Mgr. Tomáš Vítek

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00