Akce 1. stupeň

Dne 13. ledna se žáci 1. stupně zúčastnili programu společnosti EKO-KOM o recyklaci odpadu “Tonda Obal”. 

Tento program je určený pro žáky základní školy a je přizpůsobený věku žáků.  Jedná se o interaktivní besedu, která se zabývá tříděním a recyklací odpadu. Třídění odpadu by mělo patřit mezi dobré návyky, které by si měly děti osvojit již od útlého věku. Beseda byla spojená s hrou, při které se děti dozvěděly, jak správně odpad třídit, co patří do jednotlivých barevných kontejnerů, a také o dalším využití vytříděného odpadu. Děti se po celou dobu aktivně zapojovaly, celá akce se jim velice líbila. 

Keramický kroužek na naší škole má dlouholetou tradici a je velmi oblíbený. Modelování a tvorba z keramické hlíny u dětí rozvíjí prostorové cítění, jemnou motoriku prstů a manuální zručnost. Také podporuje fantazii, tvořivost a soustředění. Jsou to chvíle zaujaté práce a vnitřního zklidnění. Děti se seznamují s různými technikami zpracování keramické hlíny a zdobením keramických výrobků. Proces od prvního osahání materiálu až k hotovému výrobku je dlouhý a plný očekávání. Někdy je naše představa odlišná od výsledku, ale vždy to stojí za to. Čekání na výpal a otevření horké pece je vždy tou největší odměnou za tvořivou práci, protože každý výrobek je jedinečný a krásný. Těší nás nejenom hotový výrobek, ale zejména cesta k němu. A to, že ho potom můžeme darovat někomu, koho máme rádi, je taková třešnička na dortu. Keramická tvorba nám dává možnost relaxace a radosti z kouzelného tvoření.

 

1. září jsme v naší škole přivítali nové prvňáčky. Pro velký zájem byly letos otevřeny 3 první třídy. Na naše nové žáčky se přišla podívat starostka města I. Burešová. Jako každý rok přivítala děti a jejich rodiče ředitelka školy H. Konvalinková s paní zástupkyní K. Pokornou. Popřát úspěšný školní rok přišla také zástupkyně společnosti Kiekert. Děti poznaly svoji paní učitelku, třídu, do které budou chodit a odnesly si opravdu velké množství užitečných dárečků. Ty dětem k balíčku pro prvňáčky věnovalo město Přelouč, Pardubický kraj, společnost Kiekert a Ovoce do škol. Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás ve škole líbilo a naučili se vše tak, jak nejlépe dovedou.

Ing. Mgr. P. Hájková

Naše škola se i letos zúčastnila Vánočního turnaje ve šplhu, který se konal v tělocvičně Základní školy v Řečanech nad Labem. Do turnaje se přihlásilo 6 základních škol. Soutěžilo se po třídách v kategoriích chlapci, dívky. Ostatní žáci, kteří zrovna nesoutěžili, se mohli zúčastnit různých doplňkových soutěží o drobné ceny. Po skončení soutěží ve šplhu následovala mikulášská nadílka, kde každý účastník turnaje dostal malou sladkost. Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů. Před všemi nastoupenými soutěžícími byli vyhlášeni 3 nejlepší chlapci a 3 nejlepší dívky v každé kategorii. Naše škola v silné konkurenci získala dvě druhá místa a jedno třetí místo. Určitě se s radostí zúčastníme i příštího ročníku.

Strana 4 z 8

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00