Akce 2. stupeň

V pátek 9.června se na naší škole uskutečnilo školní kolo právnické olympiády smíšených družstev žáků a žákyň z 8. a 9. tříd. Každý tým vypracoval 17 otázek, ve kterých museli ukázat své znalosti nad rámec občanské výchovy. Do oblastního kola postoupil z každého ročníku ten nejlepší tým. Devátou třídu zastupoval tým A ve složení: Balánová Denisa, Krčilová Anička, Kautský Martin a Sotona Lukáš. Osmý ročník reprezentoval tým B, který s přehledem vyhrál školní kolo s počtem 42 bodů. Do týmu B patřili: Kubcová Denisa, Straková Klára, Honzů Marie a Vojtíšek Jakub.

Bohužel v oblastním kole naše týmy nedosáhly na medailové umístění. I přesto všem zúčastněným děkuji.

Pátek 2. června byl den jako stvořený pro školní výlet. Nebylo ani chladno, ani příliš teplo, nepršelo, zkrátka optimální podmínky. Žáci 8.B, včetně několika kamarádů ze sedmého ročníku, měli v tomto termínu naplánovanou exkurzi do jednoho z krásných koutů České republiky - Moravského krasu. Účastníky čekala dlouhá cesta autobusem, tak aby se vše stihlo, vyráželi jsme časně ráno. V cíli tříhodinové cesty nás očekával bohatý program. Pokochali jsme se krásou jedinečné krápníkové výzdoby Punkevních jeskyní, ocitli jsme se téměř na samém dně proslulé propasti Macocha a prohlídka vrcholila plavbou na lodičce po podzemní říčce Punkvě s vtipným komentářem bodrého moravského lodivoda. Následovala cesta lanovkou k restauraci v hotelu jménem Chata Macocha, kde pro nás byl připraven oběd včetně pitného režimu. Po jídle se v rámci krátkého osobního volna žáci rozběhli po okolních obchůdcích, aby si nakoupili upomínkové předměty a v neposlední řadě také různé pochutiny nebo ledovou tříšť. Cestou zpět k autobusu jsme využili možnosti svézt se turistickým vláčkem. Na parkovišti nás již čekal autobus a pan řidič, který nás bezpečně dopravil zpět do Přelouče. Výlet k propasti Macocha, jenž tematicky vhodně zapadá do učiva zeměpisu v 8. ročníku, byl velmi nevšedním zážitkem, který si všichni žáci užili a zůstanou jim hezké vzpomínky. A kam pojedeme příště?

Koncem května jsme vyrazili s padesáti žáky devátých tříd na poznávací zájezd do Švýcarska. Měli jsme připravený bohatý program plný nevšedních zážitků. Během prohlídky Kostnice jsme viděli Husův dům. Dále Bodamské jezero a Rýnské vodopády. V čokoládovně se žáci seznámili s historií a výrobou švýcarské čokolády. V sýrárně zase s výrobou výborného švýcarského sýra, kterým je tato země proslulá. Pokračovali jsme k Ženevskému jezeru a ve městě Montreaux jsme navštívili muzeum slavné skupiny Queen. Ve francouzském městě Chamonix nás čekalo malé dobrodružství - a sice výjezd lanovkou na Augiulle Du Midi do téměř 4000 metrů. Poslední den jsme si prošli malebné horské městečko Champery, kde jsme byli po celou dobu pobytu ubytováni v příjemném hotelu Suisse. Náš program končil v Luzernu prohlídkou města. Odtud jsme se již vraceli domů plní krásných zážitků. Paní průvodkyně seznámila žáky nejen s přírodními krásami Švýcarska, ale dozvěděli se i o způsobu života zdejších obyvatel a o jejich kultuře.

 Mgr. Marcela Lebdušková

V pondělí 5. června se uskutečnil školní atletický závod. Na tento den jsme se připravovali v rámci hodin tělesné výchovy dlouho dopředu a trénovali vybrané atletické disciplíny. Samotného závodu se zúčastnilo více jak stovka sportovců z řad žáků 2. stupně. Ti, kteří nesportovali, přišli povzbudit na sportovní stadion své spolužáky s vyrobenými transparenty. Naši sportovci byli rozděleni do 4 kategorií, a to dívky 6. - 7. třída, dívky 8. - 9. třída a chlapci 6. - 7. třída a chlapci 8. - 9. třída. Soutěžilo se v těchto atletických disciplínách: běh na 60 metrů, běh na 400 metrů, běh na 800 metrů dívky, běh na 1000 metrů kluci, hod míčkem a skok daleký. Závěr soutěžního dne pak patřil závodu družstev ve štafetě na 4x100 metrů. Všichni sportovci se mohli přihlásit do několika disciplín, v nichž sbírali body za umístění. Závěr dne patřil slavnostnímu vyhlášení nejlepších atletů a předání medailí. 
 
kategorie místo jméno jméno jméno
dívky 6. - 7. r. 1. Hubáčková Veronika    
  2. Froschová Magdalena    
  3. Vosáhlová Aneta    
dívky 8. - 9. r. 1. Vančurová Pavlína    
  2. Šandová Kateřina    
  3. Kaderová Bára    
chlapci 6 - 7. r. 1. Khorel Jakub    
  2. Braneyeak Tadeáš Husák Kristián  
  3. Bořek Daniel    
chlapci 8. - 9. r. 1. Sotona Lukáš    
  2. Pohanka Kryštof    
  3. Balý Štěpán Dvořák Michal Srstka Pavel
 

29. května se v učebně hudební výchovy 2. stupně sešlo 55 vybraných nejlepších zpěváků ze 17 tříd naší školy. Atmosféra byla soutěživě napjatá, ale i přátelská. Všichni si vzájemně naslouchali a tleskali… Celou soutěž zahájila paní ředitelka Hana Konvalinková s přáním, ať se všem jejich výkon vydaří a představili jsme porotu složenou z žáků 8. tříd. Společně jsme se všichni rozcvičili a rozezpívali. Soutěžili nejdříve nejmenší a postupovalo se k nejstarším zpěvákům školy. Někteří zvolili zpěv bez doprovodu, někteří se nechali doprovodit na klavír, nebo využili karaoke podehrávky, někteří se sami doprovodili na klavír, nebo na kytaru. Všem se jejich se jejich vystoupení zdařila 1! Ale jako v každé soutěži, těžkým údělem poroty je vybrat ty nejlepší… Nejlepší zpěváci pak byli oceněni diplomem, sladkou odměnou a malou odměnou na památku. Největší výhrou ale je: umět si zazpívat pro radost svou, svých kamarádu, nebo blízkých…..

Veronika Pokorná

Strana 1 z 14

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00