Akce 2. stupeň

Zeměpisné prezentace 

Žáci devátých ročníků se v hodinách zeměpisu věnovali tvorbě zeměpisných prezentací. Na začátku školního roku jim byla představená jednotlivá témata z oblasti politické, socioekonomické a regionální geografie, která si vybrali dle vlastních preferencí. Úkolem každého deváťáka bylo dohledat dostupné informace k danému tématu, které následně zpracovávali do ucelené prezentace v MS PowerPoint dle předem zadaných kritérií. A protože jsme v hodinách zeměpisu, nesměla chybět ani zpracovaná tematická mapka. Pro některé byla práce s MS PowerPoint premiérou, a tak žáci objevovali různé možnosti práce v tomto programu, které se jim postupně odkrývaly. Před Vánocemi proběhlo slavností vyhodnocení, kde bylo z každého ročníku nominováno několik nejlepších prací, z nichž si pak samotní žáci zvolili ty nejlepší, jež byly oceněny. Jako nejlepší práce byla zvolena Železniční doprava od Aleše Mercla z 9. A. A co čeká deváťáky dál? Postupně si každý vyzkouší roli přednášejícího, kde bude prezentovat své zpracované téma a seznamovat s ním tak své spolužáky. Pro deváťáky je to skvělá zkušenost a zároveň příprava na samostatné práce na střední škole.  

  1. A: Lukáš Košař, Míša Strnadová, Honza Čtvrtečka, Aleš Mercl, Adéla Vančurová a Zuzka Eliášová  - vítěz Aleš Mercl (Železniční doprava v ČR).
  1. B: Viktor Kožený, Adéla Divišová a Marek Zikán - vítěz Viktor Kožený (Hinduismus).

 

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00