Akce školy

Dějepisná olympiáda

Stejně jako v předchozích letech se na naší škole konala dějepisná olympiáda. Tématem byl Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Žáci plnili různé úkoly, které byly zaměřené na všechny oblasti vývoje společnosti v daném období. Toto téma mezi lidmi není tak oblíbené jako např. starověký Egypt nebo středověk, avšak naši žáci prokázali, že chápou význam moderních dějin pro naši současnost.

První místo obsadil Denis Tichý, druhé Anna Krčilová a třetí byl Adam Scheiber.

Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy!

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00