Akce školy

Exkurze na Českou poštu

V posledním týdnu školního vyučování roku 2022 jsme se s třídou 8. B vydali do Pardubic za účelem návštěvy místní pobočky České pošty. Zážitek to byl opravdu nevšední už jen vzhledem k tomu, že jsme si vybrali velmi exponovanou dobu těsně před vánočními svátky. Účelem exkurze bylo seznámit se s náplní činnosti zaměstnanců České pošty a získat představu o tom, jaké vzdělání je potřeba mít pro výkon činnosti na jednotlivých pracovních pozicích (nejen) tohoto podniku. Žáci se dozvěděli, že Česká pošta zaměstnává vskutku velké množství a široké spektrum zaměstnanců a nejedná se pouze o nám dobře známé poštovní doručovatelky a pracovnice na přepážkách. Práce zde je velmi pestrá a v některých případech také fyzicky náročná. Zajímavá byla ukázka původního třídícího stroje na listovní zásilky, který dnes, díky stále se snižující četnosti papírové korespondence, již nenachází využití. Viděli jsme i modré vagóny poštovního vlaku, který slouží výhradně v nočních hodinách.

Exkurze se vydařila, žáci si rozšířili své obzory o nabídce pracovních míst, uvědomili si důležitost získání patřičného vzdělání pro dosažení zvoleného kvalifikovaného povolání v budoucnosti. Děkujeme České poště za pozvání, konkrétně panu Čihákovi, který nám věnoval svůj čas. 

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00