Akce 2. stupeň

Žáci sedmých ročníků poznávali Jižní Ameriku netradiční badatelskou cestou. Ve vytvořených dvojicích si vybrali jeden ze států tohoto světadílu, o kterém si následně dohledávali dostupné geografické informace. Poté získané poznatky zpracovali na plakát velikosti A2, který doplnili vlastnoručně nakreslenou mapkou, státní vlajkou a dalšími tematickými kresbami. V průběhu listopadu pak každá z dvojic prezentovala svůj stát před třídou v hodinách zeměpisu. Kromě toho, že jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací, si tak mohla každá dvojice vyzkoušet, jaké to je být v roli cestovatele, který vypráví své získané vědomosti a poznatky před publikem. Vybrané práce byly vystaveny v prostorách naší školy, z kterých si následně samotní žáci vybrali ty nejlepší. Všem zeměpiscům tak patří za nádherné zpracování velký dík!
 

V pondělí 12. prosince proběhl v 6.A den zdravé svačiny, kdy si děti měly přinést něco zdravého k jídlu a pití. Děti i jejich rodiče moc chválím, téměř všichni zadání splnili. Ostatně, přesvědčte se sami! Na příští pondělí máme vyhlášen Den bez mobilů. Můžete se k nám připojit.

Kateřina Přemyslovská, třídní učitelka 6.A
 
 
 

Ve čtvrtek 1. prosince se žáci 8. B a 8. C vypravili na návštěvu Střední školy chovu koní a jezdectví do Kladrub nad Labem.

Projektový den byl zahájen úvodní prezentací o škole. Žáci se seznámili s možnostmi studia. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o plemenech koní a jejich výcviku.

Po krátké přestávce si odvážnější žáci vyzkoušeli jízdu na koňském trenažéru. Na závěr jsme se za slunečného počasí vydali na příjemnou procházku k pastvinám, kde jsme si mohli zblízka prohlédnout koně ve výběhu.

 

V úterý 22. listopadu jela třída 9.C na exkurzi do Prahy. Měli jsme prohlídku největšího pražského chrámu Katedrály Sv. Víta. Zde se žáci dozvěděli vše o stavbě katedrály, ale i kteří čeští panovníci jsou tady pohřbeni. Dále jsme pokračovali do Starého královského paláce, kde jsme viděli Vladislavský sál a repliku korunovačních klenotů. Během návštěvy našeho hlavního města jsme si prošli také Karlův most a Václavské náměstí.

Strana 4 z 11

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00