Akce 2. stupeň

Každá generace má svou oblíbenou hudbu a těžko se jí chápe, že i hudba rodičů a prarodičů byla ve své době tak trochu „rebélií“ ….

Žáci druhého stupně v pátek 22. dubna navštívili koncert skupiny Marbo, která je provedla od kořenů jazzu, přes jeho vývoj v Americe až k soudobé hudbě u nás. Zazněly písně všeobecně známé i ty dětem známé méně, v některých si společně všichni zazpívali a zatleskali, snad si odnesli i nové vědomosti o vzniku populární hudby, potřebné v 9. ročníku, ale hlavně si koncert všichni užili!

Děkujeme! 

 

Ve čtvrtek 21. dubna naši deváťáci navštívili Muzeum hudby, které spadá pod Národní muzeum v Praze. Už samotná cesta do muzea byla krásnou procházkou starou Prahou přes Václavské náměstí, kolem Národního divadla, podél Vltavy kolem Muzea Bedřicha Smetany, přes Karlův most až na Kampu, kde se Muzeum hudby nachází….. Náš polední program zahájila prohlídka expozice „Po stopách historie hudebních nástrojů“ s možností poslechnout si ukázky jednotlivých nástrojů reprodukovaně přes sluchátka, na některé nástroje si žáci mohli zkusit i sami zahrát… Hlavní části programu byl workshop „Muzikoterapie“. Tady už aktivně spolupracovali s lektorkou, zapojovali celé své tělo a celou třídní skupinu! Vyzkoušeli si množství hudebních nástrojů a jejich působení na lidské smysly, jak pracovat ve skupině s napětím a následným uvolněním. Celou hodinku jsme pak zakončili krátkou relaxací, do které se ponořit bylo pro některé velmi náročné, pro některé zase největší zážitek… 

Každopádně, všichni si celý den v Praze velmi užili! 

Veronika Pokorná 

Ve čtvrtek 24. února se uskutečnilo školní kolo Zeměpisné olympiády. O účast ve školním kole byl projeven velký zájem, proto musela být dodatečně rozdělena do dvou časových úseků. V soutěžní den se ve školní knihovně sešlo celkem 42 soutěžících dychtivých ověřit své zeměpisné znalosti.  Olympiáda probíhala ve třech kategoriích, a to A, B, C (6. - 8.třída + 2 žáci z 9. ročníku). Soutěžící čekal test z fyzické a regionální geografie a také práce se školním atlasem. 
Nejvíce účastníků bylo v kategorii C (8. ročníky + 9. ročníky), a to 18.  V kategorii A (6. ročníky) a 17 a v kategorii B (7. ročníky) 7.
No a jak to dopadlo? 
V kategorii A obsadil 1. místo Denis Tichý, 2. místo Verča Hubáčková a 3. místo dva soutěžící se stejným počtem získaných bodů, a to Pavla Cepková a Magda Froschová.
V kategorii B obsadila 1. místo Anička Kysilková, 2. místo Eliška Zmítková a 3. místo Elen Salfická.
V kategorii C obsadila 1. místo Bára Zemanová, 2. místo dva soutěžící se stejným počtem získaných bodů, a to Ondra Kosejk a Adam Scheiber a 3. místo opět dva soutěžící se stejným počtem získaných bodů, a to Anička Krčilová a Pavel Grubr.
 
Všem děkujeme za účast a výhercům gratulujeme!

I v letošním roce proběhla na naší škole dějepisná olympiáda, která je určena žákům 8. a 9. ročníků. Téma bylo „Šlechta v proměnách času“. Žáci si mohli ověřit své znalosti z období raného středověku až do roku 1648, kdy skončila třicetiletá válka. Otázky a úkoly byly zaměřené na osobnosti, významné události, kulturu a hospodářství.

Výsledky jednotlivých žáků byly vyrovnané. Na prvním místě se umístil Ondřej Kosejk, na druhém Antonín Salfický a třetí byl Adam Scheiber.

Upřímně blahopřejeme a přejeme další úspěchy!

Strana 8 z 11

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00