Akce 2. stupeň

V posledním týdnu školního vyučování roku 2022 jsme se s třídou 8. B vydali do Pardubic za účelem návštěvy místní pobočky České pošty. Zážitek to byl opravdu nevšední už jen vzhledem k tomu, že jsme si vybrali velmi exponovanou dobu těsně před vánočními svátky. Účelem exkurze bylo seznámit se s náplní činnosti zaměstnanců České pošty a získat představu o tom, jaké vzdělání je potřeba mít pro výkon činnosti na jednotlivých pracovních pozicích (nejen) tohoto podniku. Žáci se dozvěděli, že Česká pošta zaměstnává vskutku velké množství a široké spektrum zaměstnanců a nejedná se pouze o nám dobře známé poštovní doručovatelky a pracovnice na přepážkách. Práce zde je velmi pestrá a v některých případech také fyzicky náročná. Zajímavá byla ukázka původního třídícího stroje na listovní zásilky, který dnes, díky stále se snižující četnosti papírové korespondence, již nenachází využití. Viděli jsme i modré vagóny poštovního vlaku, který slouží výhradně v nočních hodinách.

Exkurze se vydařila, žáci si rozšířili své obzory o nabídce pracovních míst, uvědomili si důležitost získání patřičného vzdělání pro dosažení zvoleného kvalifikovaného povolání v budoucnosti. Děkujeme České poště za pozvání, konkrétně panu Čihákovi, který nám věnoval svůj čas. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za vzornou reprezentaci školy ve florbale. Jmenovitě Terce Veselé (brána), Verči Hubáčkové, Anetě Vosáhlové (obrana 1), Darji Fenidonove a Evči Říhové (útok 1), Máji Froschové (centr 1), Lence Látové (brána), Terce Váňové a Nelči Pejřilové (obrana 2), Lee Tučkové a Nelči Pražákové (útok 2) a Nelči Vašíčkové (centr 2). S holkama trénujeme florbal teprve od letošního října a musím říci, že udělaly velký progres.  I když se dnes po 3 odehraných zápasech neumístily na vítězné bedně, předvedly pěkné sportovní výkony a nadšení pro hru. K postupu do finále jim chyběla jen jedna výhra v jednom z odehraných zápasů. Se soupeři předvedly krásný sportovní výkon. A to pro nim stály sportovní školy jako Pardubice Ohrazenice (výběrová fotbalová škola) a Pardubice Bratraci V. (výběrová sportovní). 

Za tým tělocvikářů
Martin Žárský

Ve středu 7. prosince se několik děvčat z devátých tříd zúčastnilo akce ZDRAVOhrátky, která se konala na Střední zdravotnické škole v Pardubicích. Dívky, které mají zájem v budoucnu pracovat ve zdravotnictví, se tak seznámily s prostředím školy a nabízenými studijními obory. Během dopoledne si postupně prošly různá stanoviště, kde si mohly vyzkoušet např. poskytnout první pomoc, správnou dentální hygienu nebo odbornou anglickou slovní zásobu. Ze ZDRAVOhrátek se děvčata vracela s velmi zajímavými zážitky, které jim určitě pomohou při volbě střední školy a budoucího povolání.

Ve čtvrtek 8. prosince vyrazily děti ze třídy 6.C na exkurzi do Východočeského muzea v Pardubicích. Po krátké prohlídce historického jádra města už na žáky čekala v budově zámku paní průvodkyně. Ta malým návštěvníkům během interaktivní prohlídky představila období pravěku a seznámila je s významnými pravěkými archeologickými nálezy Pardubického kraje. Po skončení zajímavé prohlídky si před odjezdem domů děti ještě výlet zpestřily drobnými vánočními nákupy. Z exkurze se třída 6.C vrátila s mnoha novými poznatky a příjemnými zážitky.

Stejně jako v předchozích letech se na naší škole konala dějepisná olympiáda. Tématem byl Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Žáci plnili různé úkoly, které byly zaměřené na všechny oblasti vývoje společnosti v daném období. Toto téma mezi lidmi není tak oblíbené jako např. starověký Egypt nebo středověk, avšak naši žáci prokázali, že chápou význam moderních dějin pro naši současnost.

První místo obsadil Denis Tichý, druhé Anna Krčilová a třetí byl Adam Scheiber.

Všem účastníkům blahopřejeme a přejeme jim další úspěchy!

Strana 9 z 17

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00