Akce 2. stupeň

Žáci devátých ročníků se v hodinách zeměpisu věnovali tvorbě zeměpisných prezentací. Na začátku školního roku jim byla představená jednotlivá témata z oblasti politické, socioekonomické a regionální geografie, která si vybrali dle vlastních preferencí. Úkolem každého deváťáka bylo dohledat dostupné informace k danému tématu, které následně zpracovávali do ucelené prezentace v MS PowerPoint dle předem zadaných kritérií. A protože jsme v hodinách zeměpisu, nesměla chybět ani zpracovaná tematická mapka. Pro některé byla práce s MS PowerPoint premiérou, a tak žáci objevovali různé možnosti práce v tomto programu, které se jim postupně odkrývaly. Před Vánocemi proběhlo slavností vyhodnocení, kde bylo z každého ročníku nominováno několik nejlepších prací, z nichž si pak samotní žáci zvolili ty nejlepší, jež byly oceněny. Jako nejlepší práce byla zvolena Železniční doprava od Aleše Mercla z 9. A. A co čeká deváťáky dál? Postupně si každý vyzkouší roli přednášejícího, kde bude prezentovat své zpracované téma a seznamovat s ním tak své spolužáky. Pro deváťáky je to skvělá zkušenost a zároveň příprava na samostatné práce na střední škole.  

  1. A: Lukáš Košař, Míša Strnadová, Honza Čtvrtečka, Aleš Mercl, Adéla Vančurová a Zuzka Eliášová  - vítěz Aleš Mercl (Železniční doprava v ČR).
  1. B: Viktor Kožený, Adéla Divišová a Marek Zikán - vítěz Viktor Kožený (Hinduismus).

 

Žáci 2. stupně se zúčastnili pořadu #KyberLife. Na příběhu dívky Markéty bylo ukázáno, jak snadno se člověk stane obětí šikany ve virtuálním světě. Žáci měli možnost přemýšlet, aktivně se zapojit do tvorby příběhu a řešení tohoto závažného problému. Přitom si zopakovali druhy a formy kyberšikany. Věříme, že pořad přispěl k tomu, aby žáci rozpoznali možná nebezpečí.

 

V hodinách hudební výchovy rádi zpíváme a hrajeme na hudební nástroje. Ale i hudební teorie a dějiny hudby patří do náplně hudební výchovy. Proto jsme si na počátku hudebních dějin povídali o pravěké hudbě, která doprovázela i tehdy mnohé denní činnosti, rituály, slavnosti… Povídali jsem si, jaké materiály měli naši předkové pro výrobu hudebních nástrojů k dispozici a jaké hudební nástroje si dokázali vyrobit.  

Následoval úkol: vtělit se do pravěkého člověka a z přírodních materiálů vyrobit libovolný hudební nástroj – rytmický (chrastítka, ozdobná dřívka, bubínky), dechový (píšťalky, Panovu flétnu), drnkací (předchůdce kytary), či melodické dřevěné zvonkohry (dnešní xylofon), nebo „mluvící dřevo“ – hlas duchů australských kmenů – čaringa (roztočením vydávává vrčivý zvuk k dorozumívání na dlouhé vzdálenosti). Někteří se s úkolem opravdu vypořádali na velkou 1 a v hodinách hudební výchovy si tak můžeme zahrát i na své vlastní nástroje – jako kdysi…… 

 

Po delší době jsme se školou opět měli možnost navštívit Východočeské divadlo v Pardubicích, které nám ve čtvrtek 21. října 2021 otevřelo své brány představením s názvem Jako břitva. Text na motivy života, díla a odkazu Boženy Němcové napsala současná dramatička Lenka Lagronová. Světovou premiéru této hry uvedlo Národní divadlo v Praze v roce 2016 a pardubická inscenace je jejím druhým provedením na české scéně. Poetické a vtipné ztvárnění nám přiblížilo osud jedné z našich nejznámějších spisovatelek. Nešlo však o klasický životopisný příběh, ale o pohled na její vnitřní cítění, přístup k umělecké tvorbě, vnímání života a ukázání charakteru této mimořádné ženy. V samotném ději bylo mnoho momentů, které směřovaly k zamyšlení se nad otázkou, co je vlastně vnitřní svoboda? Hlavní roli osobitě ztvárnila Martina Sikorová.

Představení se účastnilo přes sto žáků našich osmých a devátých ročníků. Všichni jsme odcházeli plni dojmů a také podnětů pro diskusi do hodin literární výchovy. Překonala Božena Němcová svou dobu nejen jako spisovatelka?

Strana 10 z 11

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00