Akce 2. stupeň

V pátek 27. ledna byl ve školní dílně uskutečněn projekt – „Práce s odborníkem“. Sedm vybraných zájemců z osmých a devátých tříd pracovalo pod vedením truhláře – pana Dobruského. Byl stanoven konkrétní cíl – výroba hlavolamu ze dřeva, jehož součásti si každý žák vytvoří a následně sestaví. Pan truhlář předvedl žákům přesný postup výroby jednotlivých součástí hlavolamu. Během výroby konzultovali žáci s panem truhlářem a odkoukali od něho některá zjednodušení práce. U všech žáků bylo patrné, že výroba posledního dílku hlavolamu byla mnohem rychlejší a snazší, než prvního kusu. Téměř všichni získali mnohem větší zručnost. Ukázalo se, že největším problémem je složení hlavolamu. Všichni urputně hledali správný postup. Přestože pan truhlář trpělivě opakoval ukázku postupu složení, nebylo to vůbec jednoduché, ale nakonec svůj hlavolam složili úplně všichni. Za odměnu si odnesli svůj výrobek domů.

V prosinci na naší škole proběhla olympiáda z českého jazyka, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd. Jedná se o celorepublikovou soutěž s dlouholetou tradicí. V první části soutěžící plnili různorodé úkoly z mluvnice, následně měli vytvořit text na téma Na listopadu se mi líbí/nelíbí …

Nejlepších výsledků dosáhla Anna Kysilková z 8. B, druhá byla Barbora Zemanová z 9. C a krásné třetí místo obsadila Elena Salfická z 8. B. Jejich znalosti jistě ovlivnila láska ke knihám.

Všem účastníkům děkujeme za zájem o mateřský jazyk a přejeme jim další úspěchy!

Mgr. Magdalena Bucanová

I letos jsme s napětím sledovali vývoj venkovních teplot a čekali na okamžik, až se v Přelouči otevře venkovní kluziště. Nachází se v blízkosti naší školy. Jakmile se objevil na ploše led, vyrazili jsme bruslit. V rámci hodin tělesné výchovy dochází žáci 2. stupně každý týden na ledovou plochu, kde si zdokonalují své techniky bruslení. Někteří z žáků obuli brusle poprvé a mají tak ideální příležitost se vše naučit. Zimní tělocviky na ledu jsou mezi žáky velmi oblíbené a vždy se těší na další.

Dne 17. ledna se konalo okresní kolo dějepisné olympiády v Pardubicích, kam postoupilo 32 žáků ze základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Z naší školy se zúčastnil Denis Tichý. Tématem byl Rozdělený svět a Československo v něm 1945-1992. Denis obsadil v této nelehké a na přípravu náročné olympiádě s 62 body 8. – 10. místo. Gratulujeme k vynikajícímu výsledku a děkujeme za výbornou reprezentaci školy i našeho města.

Ve čtvrtek 19. ledna se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Pro velký počet zájemců jsme museli rozdělit naše dychtivé geografy do dvou skupin. Soutěžilo se ve třech kategoriích, a to kategorie A (6. ročník), kategorie B (7. ročník) a kategorie C (8. ročník). A tak se 5. vyučovací hodinu sešli sedmáci, aby předvedli své znalosti a dovednosti. Hodinu poté je vystřídali šesťáci a osmáci. No a jak to dopadlo? V kategorii A se na 1. místě umístil Jindra Zmítko, na 2. místě se shodou bodů Eva Schwarzkopfová a Jiří Jelínek a na 3. místě Dan Jarolím. V kategorii B se na 1. místě umístil Denis Tichý, na 2. místě se shodou bodů Mája Froschová a Hanka Merunková a na 3. místě Jan Jelínek. V kategorii C se na 1. místě umístil Vojta Král, na 2. místě Anička Kysilková a na 3. místě Eliška Zmítková.

Všem, kteří se zúčastnili, děkujeme a výhercům gratulujeme!

Strana 2 z 11

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00