Akce školy

Ve vzdělávacím pořadu Planeta Země 3000 jsme se letos seznámili s Brazílií.

Amazonské pralesy nabízí největší biodiverzitu světa, nikde na světě nenajdeme tolik druhů ryb, savců, ptáků a hmyzu. Nezanedbatelná je i produkce kyslíku deštnými pralesy, najdeme tady i největší vnitrozemské bažiny. Prostřednictvím autora pořadu Adama Lelka jsme nahlédli mezi xinguské indiány, jejichž život a chod vesnice určují lesní duchové, šamani, rituály a tradice.

Život v Brazílii není jen karneval v Rio de Janeiru, samba, afro – brazilský bojový tanec capoeira, káva a kakao, ale i chudinské čtvrti favely v mnoha velkých městech. V úzkých uličkách plných špíny určují rytmus života drogy.

Dřívější hlavní město Salvador da Bahia nabízí malebné budovy koloniální architektury. A co máme společného s touto zemí? Hlavní město Brazília, plné moderních budov, bylo vybudováno v letech 1956 – 1960 za éry prezidenta Juscelina Kubitscheka, jehož pradědeček pocházel z jižních Čech.

Příští cesta nás zavede do Asie.

Mgr. M. Nápravníková

Koncem letošního října uspořádala Městská knihovna v Přelouči pro žáky naší základní školy velmi zajímavou besedu.
Besedovat se žáky o „neuvěřitelných a nevysvětlitelných“ skutečnostech přijel Arnošt Vašíček – spisovatel, záhadolog, scénárista, cestovatel a také vynikající řečník. Jeho vyprávění o záhadách, které vlastně záhadami ani nejsou, bylo fascinující. Během svých cest za záhadami navštívil více než 80 zemí. Zabývá se mimozemskými civilizacemi, zvláštními archeologickými nálezy, studuje dosud nezaniklé primitivní kmeny atp. Své poznatky o tajemnu, záhadách a nevysvětlitelných jevech dokumentoval nejrůznějšími fotografiemi a archeologickými objevy.
Vyprávění, vysvětlování a dokazování „neskutečného“ bylo tak zajímavé, že chvílemi žáci ani nedutali a z besedy si pro svůj další život odnesli to, že každá záhada a zdánlivě neřešitelná skutečnost či situace má nakonec řešení.


Mgr. L. Podlasová

Koncem září se žáci 2. stupně zúčastnili výchovně motivačního koncertu skupiny High vibes. Projekt „Na vlnách přátelství“ vznikl ve spolupráci s Linkou bezpečí a jeho cílem je vést děti k uvědomění si důležitosti řešit vlastní problémy, které se mohou objevit ve škole i mimo ni, a zároveň jim poskytnout rady, jak se zachovat.
Hodinový multimediální program byl protkán skladbami různých žánrů, mluveným slovem a osobními příběhy.
Při koncertě vládla skvělá atmosféra, žáci byli vtaženi do programu, mohli si se skupinou zazpívat a pod podiem zatancovat.

Mgr. M. Skálová

Ve středu 4. října přijel již podruhé dechový kvintet Pardubické komorní filharmonie, ve složení první a druhá trubka, lesní roh, tuba a pozoun, tentokrát rozšířený o šestý dechový nástroj – saxofon v rukách jejich moderátora. Žáci 2. stupně pak vyslechli 2. díl pořadu “Hudba tančí staletími” a pro mladou generaci v neobvyklých zpracováních hledali tance od konce 19. století – například polku, ale především tance 20. století a současnosti – jako blues, charleston, nebo disco. Hudební program tentokrát kráčel nejen po časové ose, ale také napříč tanci a národními zvyky různých států a světadílů. A protože všechny skladby velmi pěkně propojil moderátor a nechyběly ani otázky a úkoly pro žáky, koncert byl výborným doplněním další výuky hudební výchovy, dějepisu i zeměpisu!

Mgr. V. Pokorná

Strana 35 z 36

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00