Školní rok 2021/2022

Školní rok 2021/2022

Vysvědčení: 1. pololetí - 31. 1. 2022, 2. pololetí - 30. 6. 2022

Schůzky s rodiči: 11. listopadu 2021, 6. ledna, 12. května 2022

Pedagogické rady: 30. září, 18. listopadu 2021, 20. ledna, 21. dubna, 23. června 2022

Zápis do 1. tříd: 1. dubna 2022

Den otevřených dveří pro předškoláky: březen 2022 (od 15 do 17 hodin)


Rozloučení se žáky 9. ročníků: Kino 23. června 2022

Školní družina: provoz 6.15 - 16.30 


 

V době polední přestávky může žák 2. stupně pobývat v budově školy v určené třídě za dozoru učitele - svůj úmysl nahlásí svému třídnímu učiteli nejpozději do 10 hodin téhož dne.

 

Podzimní prázdniny: 27. 10. 2021 a 29. 10. 2021
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2021 - 1. 1. 2022 (nástup do školy 3. 1. 2022)
Pololetní prázdniny: 4. února 2022
Jarní prázdniny: 28. 2. 2022 - 6. 3. 2022
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 14. 4. 2022 (státní svátek je 15. 4. 2022)
Letní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2022


Dyslektické asistentky: dle doporučení PPP prováděna náprava VPU 

Rada rodičů SRŠ: tvořena zástupci z jednotlivých tříd 

 

 

Školská rada:

 

členové za město Přelouč:
Ing. Ivan Moravec
Marcela Gryčová
členové za zákonné zástupce:
Martina Králová
Mgr. Blanka Kratochvílová
členové za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dita Marečková
Ing. Mgr. Petra Hájková
předsedkyně Školské rady
Martina Králová

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826, mob. + 420 731 738 559

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00