Školní rok 2022/2023

Školní rok 2022/2023

Vysvědčení: 1. pololetí - 31. 1. 2023, 2. pololetí - 30. 6. 2023

Schůzky s rodiči: 10. 11. 2022, 5. 1. 2023, 11. 5. 2023

Pedagogické rady: 22. 9. 2022, 24. 11. 2022, 19. 1. 2023, 20. 4. 2023, 22. 6. 2023

Zápis do 1. tříd: 14. dubna 2023

Den otevřených dveří pro předškoláky: březen 2023 (od 15 do 17 hodin)


Rozloučení se žáky 9. ročníků: 27. června 2023 (9. AB), 28. června 2023 (9. C)

Školní družina: provoz 6.15 - 16.30 

 

V době polední přestávky může žák 2. stupně pobývat v budově školy v určené třídě za dozoru učitele - svůj úmysl nahlásí svému třídnímu učiteli nejpozději do 10 hodin téhož dne.

 

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2022 - 2. 1. 2023 (nástup do školy 3. 1. 2023)
Pololetní prázdniny: 3. února 2023
Jarní prázdniny: 6. 3. 2023 - 12. 3. 2023
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 6. 4. 2023 (státní svátek je 7. 4. 2023)
Letní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2023 (zahájení dalšího školního roku 4. září 2023)


Dyslektické asistentky: dle doporučení PPP prováděna náprava VPU 

Rada rodičů SRŠ: tvořena zástupci z jednotlivých tříd 

 

 

Školská rada:

 

členové za město Přelouč:
Ing. Ivan Moravec
Marcela Gryčová
členové za zákonné zástupce:
Martina Králová
Mgr. Blanka Kratochvílová
členové za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dita Marečková
Ing. Mgr. Petra Hájková
předsedkyně Školské rady
Martina Králová

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00