Školní rok

Školní rok 2023/2024

Zahájení školního roku: 4. září 2023

Vysvědčení: 1. pololetí - 31. 1. 2024, 2. pololetí - 28. 6. 2024

Schůzky s rodiči: 16. listopadu 2023, 18. ledna 2024, 16. května 2024

Pedagogické rady: 2. listopadu 2023, 9. ledna 2024, 11. dubna 2024, 11. června 2024

Zápis do 1. tříd: 12. dubna 2024

Den otevřených dveří pro předškoláky: 


Rozloučení se žáky 9. ročníků: 25. června 2024 

Školní družina: provoz 6.15 - 16.30 

 

V době polední přestávky může žák 2. stupně pobývat v budově školy v určené třídě za dozoru učitele - svůj úmysl nahlásí svému třídnímu učiteli nejpozději do 10 hodin téhož dne.

 

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (nástup do školy 3. 1. 2024)
Pololetní prázdniny: 2. února 2024
Jarní prázdniny: 11. 3. 2024 - 17. 3. 2024
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. 3. 2024 (státní svátek je 29. 3. 2024)
Letní prázdniny: 29. 6. - 1. 9. 2024 (zahájení dalšího školního roku 2. září 2024)


Dyslektické asistentky: dle doporučení PPP prováděna náprava VPU 

Rada rodičů SRŠ: tvořena zástupci z jednotlivých tříd 

 

Školská rada:

 

členové za město Přelouč:
Ing. Ivan Moravec
Marcela Gryčová
členové za zákonné zástupce:
Martina Králová
Mgr. Blanka Kratochvílová
členové za pedagogické pracovníky:
Mgr. Dita Marečková
Ing. Mgr. Petra Hájková
předsedkyně Školské rady
Martina Králová

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00