Informace

 

Úřad práce v Pardubicích je zatím pro veřejnost otevřen, takže funguje i Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání (IPS).

Na pracovišti IPS v Pardubicích je možno sjednat si schůzku s paní Věru Říhovou, v Přelouči s Kristýnou Pospíšilovou, které nabízejí individuální konzultace - zejména pro žáky 9. tříd, kteří chtějí pomoci s volbou střední školy.

S realizací burz škol v Pardubickém kraji – Schola Bohemia v Ideonu a burzou pořádanou Krajskou hospodářskou komorou v Enteria aréně se zatím počítá. Termíny jsou stanoveny na 6. a 7. listopadu resp. 11. listopadu 2020.

Totéž platí pro Burzu OU a praktických škol na Úřadu práce v Pardubicích (pro žáky s SPU, žáky ze speciálních škol, žáky vycházející z nižších než 9. ročníků): Termín je stanoven na 4. prosince 2020.

Distanční vzdělávání je organizováno formou on-line výuky. Pro komunikaci mezi školou a žáky je zvoleno prostředí Microsoft Teams. Žáci a zákonní zástupci byli informováni prostřednictvím žákovských knížek. 

Komunikace přes toto prostředí probíhá on-line synchronně (učitel je propojen s žáky prostřednictvím videokonference v reálném čase, skupina ve stejný čas pracuje na stejném úkolu) a asynchronně (žáci pracují v jiném zvoleném čase vlastním tempem na zadaných úkolech).

Synchronní výuka (videokonference) je organizována vyučujícími a žáci naplánované hodiny vidí ve svém týmu (případně v Kalendáři). Vyučující si žáky může rozdělit do více skupin. Proto je potřeba sledovat jednotlivé předměty (kanály).

Asynchronní on-line výuka je realizována tak, že učitel posílá zadání samostatné práce prostřednictvím Teams do kanálu svého předmětu. Žáci na zadaných úkolech pracují dle svých časových možností a ve stanoveném termínu vypracované zadání odevzdávají.

 

Pro účely výuky byla každému žákovi vytvořena emailová adresa (obvykle ve tvaru Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), žáci email obdrželi s jednorázovým heslem pro přihlášení (heslo je nutné si při prvním přihlášení změnit a musí obsahovat kombinaci velkých a malých písmen a číslic). Heslo si zapamatujte (případně si ho poznamenejte na bezpečné místo). Pokud se nemůžete přihlásit a požádáte o změnu hesla, správce vygeneruje heslo nové a předá ho třídnímu učiteli.

Přihlašujete se na www.office.com. Jedná se o webovou verzi kancelářského balíku MS Office, součástí je emailová aplikace Outlook, textový editor Word, tabulkový editor Excel, prezentační program PowerPoint, program pro týmovou spolupráci Teams.

Strana 4 z 5

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00