Informace

Na škole využíváme elektronickou žákovskou knížku, která žákům a rodičům poskytne přehled o rozvrhu, hodnocení, docházce a o hodnocení chování. 

 

Žáci

Žáci dostanou přihlašovací údaje od svých třídních učitelů. Přihlašovací jméno je stejné jako jejich školní emailová adresa. V případě zapomenutí hesla může žák požádat svého třídního učitele.

Žáci mají přehled o rozvrhu a jeho změnách, o hodnocení v jednotlivých předmětech, hodnocení ve čtvrtletí.

 

Do žákovské knížky se žáci přihlásí na adrese https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz.

Lze použít i aplikaci pro mobilní telefony, která je dostupná pro Android i Apple. (Google Play i App Store – Škola online). 

 

Zákonní zástupci žáka

Zákonný zástupce dostane do svého emailu (pokud ho škole sdělil) nebo od třídního učitele PIN a na webových stránkách https://portal.dmsoftware.cz nebo https://www.skolaonline.cz se zaregistruje kliknutím na odkaz Registrace žáků a rodičů.

Účet zákonného zástupce má stejné funkce jako účet žáka, zákonný zástupce může navíc podepisovat známky přes Průběžné hodnocení a přes modul  Třídní kniha poslat omluvenku třídnímu učiteli.

Zde najdete podrobný návod pro registraci zákonných zástupců.

 

Pokud máte na naší škole dvě nebo více dětí, nemusíte se pro každé dítě zvlášť registrovat. Pokud po registraci nevidíte všechny děti, kontaktujte prosím třídního učitele. Ten zařídí, aby Vám administrátor nastavil jeden účet pro všechny děti najednou. Tím pro Vás bude používání aplikace jednodušší.

 

Podrobnější informace k používání žákovské knížky pro žáky a rodiče najdete v této nápovědě k aplikaci.

Volba zástupců zákonných zástupců do Školské rady

Volby probíhaly online od 9. 6. – 16. 6. 2021, bylo navrženo 6 kandidátek. Volilo 70 zákonných zástupců. Volby dopadly s následujícím výsledkem:

Martina Králová (58 hlasů)

Blanka Kratochvílová (21 hlasů)

Hana Bahníková (19 hlasů)

Hana Hudcová 10 hlasů

Eva Švanda (10 hlasů)

Kateřina Látová (8 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu zákonných zástupců žáků byly zvoleny paní Martina Králová a paní Blanka Kratochvílová.

 

Volby zástupců pedagogických pracovníků do Školské rady

Volby proběhly dne 17. 6., byly navrženy 4 kandidátky. Volilo 27 pedagogických pracovníků, bylo rozdáno 30 volebních lístků. Volby zástupců pedagogických pracovníků dopadly s následujícím výsledkem:

Dita Marečková (16 hlasů)

Petra Hájková (12 hlasů)

Lenka Zmítková (12 hlasů)

Květa Pokorná (10 hlasů)

Členkami Školské rady za skupinu pedagogických pracovníků byly zvoleny paní Dita Marečková a paní Petra Hájková (dvě kandidátky měly stejný počet hlasů, bylo rozhodnuto losem).

 

 

Strana 2 z 4

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00