Historie školy

Historie školy

Škola má velmi bohatou a dlouhodobou tradici. Již v roce 1860 město zřídilo tzv. hlavní školu. Budova však záhy nestačila prostorově, a  proto vznikla na tehdejší dobu velkolepá myšlenka vybudovat novou budovu. Čtyři domy musely v roce 1880 ustoupit plánované stavbě, jejíž konečné provedení dalo městu Přelouč zcela nový ráz.

Poloha budovy, které se mezi občany našeho města říká stará škola, je velmi dobrá. Stojí vlastně sama na severní straně náměstí a její délka činí 72 m. Nejvyšší bod vížky nad třípatrovým středem měří 42 m. Nad portálem se zvedají sochy Jana Amose Komenského a Tomáše Štítného ze Štítného. Celkem tři vchody zdobí i dnes už neplatící nápisy: Chlapecká škola, Dívčí škola a Radnice.

Otevření školní budovy proběhlo v roce 1882. Po různých úpravách slouží původní budova, ve které je umístěno ředitelství školy, především žákům 2. stupně.

Ti mladší, tj. žáci 1. stupně, mají své zázemí v sousedství rovněž na náměstí, ovšem na jeho západní straně. Vzhledem k nutnosti potřeby tříd, kdy se žáci a učitelé pohybovali v provizoriích doslova po celém městě, přistoupili zastupitelé města k razantnímu řešení: zrekonstruovat stávající budovu a přistavět nové prostory pro výuku včetně tělocvičny a odborných pracoven. Po zhruba dvou letech byla stavba dokončena a od školního roku 1998/99 mají všichni, kteří do školy na náměstí chodí, velice solidní podmínky pro svoji činnost.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00