Odborné učebny

Škola disponuje kromě kmenových tříd i odbornými učebnami pro výuku výchov, jazyků, zeměpisu, fyziky, chemie a přírodopisu. Jsou tu dvě počítačové učebny, které jsou využívány nejen k výuce informatiky, ale i v běžné výuce v rámci jednotlivých předmětů.

Tělesná výchova má k dispozici tělocvičnu, posilovnu s kvalitním vybavením a prostor s pingpongovým stolem. Pro výuku atletiky a míčových her škola může využívat městský sportovní areál.

Ve škole je také knihovna s interaktivní tabulí, která slouží v pravidelných půjčovních časech a pro trávení volného času žáků byla vybavena keramická dílna (hrnčířský kruh, keramická pec).

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00