Družina

Poslední celodružinovou akcí v tomto školním roce byla paměťová hra s názvem Kdo má paměť jako slon?
Sloník Toník se slonicí Bětkou si pro děti připravili 24 obrázků. Děti se u sloníků po skupinkách střídaly a po určitý časový limit se snažily si obrázky zapamatovat. Poté je kreslily nebo psaly na soutěžní kartičku. A jak to dopadlo? Všichni zaslouží velikou pochvalu. Vítězem za 3. třídy je Johanka Prokopová ze 3.A, za 2. třídy Kuba Makeš ze 2. A a za 1. třídy Adámek Holub z 1.C. Celkovým vítězem soutěže s největším počtem bodů se stala Johanka Prokopová. Oceněna byla i druhá a třetí místa. Všichni obdrželi i drobnou sladkou odměnu. Gratulujeme a všem děkujeme za účast. Velké poděkování patří i Františkovi a Andrejce z 1.C za krásné návrhy diplomů😊.
 

V pátek 2. června se ve školní družině uskutečnil "Pohádkový dětský den". Pro děti bylo na dvorku školy připraveno 10 stanovišť, po jejichž splnění a obdržení razítek si děti s vyplněnou soutěžní kartičkou vyzvedly drobné odměny.
A jaké pohádkové úkoly nás čekaly?
U loupežníků musely děti prokázat své početní znalosti, u Popelky přebíraly hrách a čočku, u Šeherezády hledaly pomocí pinzety zlatý prstýnek v písku, který Šeherezáda ztratila v poušti, u mravenečků pomáhaly přenášet pomocí dřevěných pinzet "polínka" a postavit tak mravencům nové mraveniště, u čarodějnice přecházely přes smrdutý močál, u trpaslíků přenášely po vytyčené trase drobné mince (knoflíky) z pokladu, u Jezerní královny házely žabími vajíčky, u artistů si děti procvičily šikovnost svých nožiček, kdy pomocí nich musely přenést 3 míčky z jedné kouzelné krabice do druhé, u klauna si procvičily šikovnost ruček, kdy se snažily klaunův míček dovést v labyrintu k cíli a na královském plese si princové a princezny vyzkoušeli přejít taneční sál s korunkou na hlavě.
Počasí se nám vydařilo, sluníčko svítilo, mírně pofukoval větřík, dětí se sešel hojný počet a společně strávené odpoledne jsme si moc užili.
Velké poděkování patří slečnám ze 2. stupně, které přišly pomoci k jednotlivým stanovištím - Barče a Lucce ze 7. B a Nikole, Lauře a Kamče z 8. C.

V pátek 19. března se uskutečnil celodružinový karneval, na který jsme se všichni moc těšili. Nejdříve se masky předvedly ve svých odděleních a poté jsme se všichni sešli v tělocvičně,  kde po představení a promenádě masek následoval velký karnevalový rej. Tančilo se, zpívalo a soutěžilo. Pro děti kromě diskotéky bylo připraveno prolézání pohádkovým tunelem, skákání v barevných taškách a házení klaunovskými kroužky na cíl. Na závěr si všechny děti odnesly drobné odměny v podobě sladkostí. Karneval se vydařil, děti se vydováděly a všichni jsme si spolu užili krásné odpoledne.
Poděkování za pomoc při organizaci patří i slečnám z osmé třídy a rodičům za spolupráci při výběru a nachystání masek.
 
Kolektiv vychovatelek ŠD

Se zimou jsme se ve školní družině rozloučili pohádkovým příběhem "Zimní království". Po přečtení příběhu děti po dobu 14-ti dní plnily úkoly, které si pro ně Zimní královna připravila a jejichž plnění vedlo k vysvobození Aničky, která byla u zlé královny v zimním království zakletá. A jaké úkoly si královna pro děti připravila? Děti musely rozluštit zimní bludiště, hledaly rýmy, hledaly slova opačná, vymýšlely co nejvíce slov na písmeno "Z", vyšívaly královně rukavici, kterou si potrhala, naučily se básničku "Vločka", hledaly po zimním království kouzelné sněhové vločky, hrály pohybovou hru "Vločkovaná", hledaly diamanty a správně je skládaly do diamantové koruny, musely vyprat a pověsit královniny královské ponožky, lovily rybičky z ledovcového jezera (dechové cvičení), přenášely vločky a posledním úkolem bylo najít správný klíč od tajemné komnaty a vysvobodit Aničku.
Po splnění všech úkolů dostaly děti od "Zimní královny" sněhové medaile a malé ledové zmrzlinky. Příběh O zimní královně se dětem moc líbil a na plnění úkolů se moc těšily.
 
A pak už jsme ve družince přivítali první jarní dny. Jarními obrázky jsme vyzdobili školní družinku a při procházkách v okolí školy jsme hledali první jarní kytičky a pozorovali rozkvetlé stromy.
 
Na Velikonoce jsme kromě her a aktivit s velikonoční tematikou vyrobili krásné velikonoční dekorace - stojánky se zajíčkem a kraslicí na vykoledovanou nadílku.
 
Těšili jsme se i na čarodějnice, které jsme oslavili "Čarodějnickým letem na koštěti" v parku u školy.
 
Také jsme stihli udělat radost malému Tomáškovi z dětského domova, který byl na léčení v Jánských Lázních a na výzvu zdravotní sestřičky, že je tam Tomáškovi smutno, jsme mu poslali krásné obrázky, které děti namalovaly a drobné dárečky pro radost s motivy dinosaurů, které Tomášek miluje. Udělali jsme nejenom někomu radost, ale děti se naučily, že dopis se vkládá do obálky, na kterou se nalepí známka, ukázali jsme si, jak se správně píše adresa a že se dopis musí donést na poštu nebo hodit do poštovní schránky.
 
V květnu nás čekal krásný svátek Den matek. Kromě povídání si o maminkách jsme se naučili i krásnou básničku a vyrobili pro maminky dárečky - prvňáčci vyráběli sovičkové nástěnky na pověšení se srdíčkovým vzkazem a malým překvapením v obálce a třeťáci vyrobili maminkám peněženky s věnováním. Dárečky se maminkám moc líbily.
 
A už teď se těšíme, co nás ve školní družince ještě do konce června čeká.
Děti z oddělení Skřítků a paní vychovatelka Soňa Černá
 

Ve středu 7. prosince čekalo na děti ve školní družině čertovské odpoledne pod názvem "ČERTÍ PUTOVÁNÍ". V prostorách školy bylo připraveno 10 stanovišť  s čertovskou tematikou. Po splnění všech úkolů a nasbírání razítek na soutěžní kartičku obdržely děti krásný mikulášský perník a čertovský diplom.
A co jsme všechno plnili?
Skládali jsme obrázek čerta, pokusili jsme se vytvořit a slepit nejdelší čertovský řetěz celé družinky, srovnávali jsme čerty podle velikosti čertích ocasů, pomáhali jsme hledat Luciferovi správný klíč od pekelné brány, pomáhali jsme hledat malým čertíkům uhlí pouze pomocí hmatu, dokreslovali jsme malé čertí parádnici korále na krk, házeli jsme čertím krpálem, sbírali jsme čertům poztrácené chlupy z kožichů, překonávali jsme pekelný čertovský chodník a nacvičovali vlezení do čertího pytle.
Celé odpoledne se velice vydařilo a dětem se akce moc líbila.
Velké poděkování za pomoc u jednotlivých stanovišť patří slečnám z 8.C a žákům ze třetích tříd, byli všichni moc šikovní.
Za ŠD kolektiv vychovatelek
 
 

Strana 1 z 6

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00