Družina

K měsíci březnu a první týden v dubnu probíhala ve školní družině velká výtvarná soutěž na téma "Pojďte s námi do pohádky". Děti ze všech oddělení kreslily, malovaly i vyráběly 3D modely dle své fantazie. Po skončení soutěže se všechny výtvarné práce rozložily v oddělení u Skřítků a pak přišla na řadu práce porotců, kteří svými hlasy rozhodovali o vítězi. Jako porotci byli přizváni žáci vyšších ročníků, pedagogové i ostatní pracovníci školy a paní ředitelka. Porota to vůbec neměla jednoduché, protože všechna díla byla velice vydařená. Po sečtení hlasů již známe vítěze a proběhlo vyhlášení a odměňování. Jednoznačným vítězem se stala skupinová práce dětí z oddělení paní vychovatelky Nečasové na téma Harryho Pottera, na druhém místě se umístila Eliška Volejníková se svým obrovským 3D hradem a následovala další díla. Děti si odnesly diplomy a drobné odměny a všem zúčastněným patří veliké poděkování.


Soňa Černá

A už je to tu! Štědrý den je za dveřmi a Ježíšek s kamarádem kapříkem Bertíkem mají napilno. Musí si pospíšit, aby roznesli dárky všem dětem široko daleko. Aby to všechno stihli, pomáhají jim v tom i kouzelné šupinky kapříka Bertíka, zlatá a stříbrná. Jenže kapřík Bertík dováděl ve sněhových závějích u svého rybníka a kouzelné šupiny ztratil. Čas rychle utíká, a tak na pomoc musí přijít i děti. Ty se navečer sešly ve své škole, uložily spacáky a karimatky, nasadily čelovky a vydaly se na zimní cestu, aby plnily úkoly vedoucí k nalezení kouzelných šupinek. A že to nebyly úkoly ledajaké - děti vedly na jejich cestě šipky, zimní vločky i fáborky, zimní hvězdička znamenala ukrytý dopis a úkol. A tak děti skládaly písmenka do věty, hledaly rozdíly, skládaly vánoční obrázek, luštily křížovku, zachraňovaly vločky před roztáním přenesením do ledového království, namáhaly hlavy při vymýšlení všech slov začínajících na "J", popoháněly Ježíškovy saně s nákladem a nakonec se jim podařilo objevit ztracené šupiny na náměstí u krásně rozsvíceného vánočního stromu. Se stříbrnou šupinou si hrál sněhulák a zlatou šupinkou se dokonce ozdobil sám vánoční strom. Děti ale kouzelné šupiny našly a honem s nimi pospíchaly za kapříkem Bertíkem. Kouzelné šupinky vrátily Bertíkovi mezi ostatní šupiny, ten dětem poděkoval a rychle upaloval za Ježíškem, aby společně stihli dokončit svůj důležitý úkol. Vánoce byly zachráněny. A děti za odměnu čekalo bohaté hodování, stoly se pod dobrotami prohýbaly, zpívání vánočních koled a písniček, rozkrajování jablíčka, vyprávění vtipů, čtení pohádek "Kouzelné šupiny" a "Jak asi vypadá Ježíšek" a pak uložení do spacáků a dobrodružné přespání ve školní družině. A když děti spaly, věřte nebo ne, v noci k nim pootevřeným okýnkem Ježíšek přiletěl a pod stromečkem jim zanechal spoustu dárků. 

Velké poděkování za pomoc, organizaci a dohled patří paní učitelce Ditě Záleské a slečnám z 2. stupně - Barboře Kotyzové, Tereze Veselé a Lence Látové, rodičům za výbornou spolupráci, panu školníkovi a vedení školy za umožnění této krásné akce, která byla pro děti velkým zážitkem. Děti byly nadšené a hned po probuzení se ptaly, kdy zase budeme ve školní družině spát. A to zase byla ta největší odměna pro nás. A když vše dobře dopadne, tak možná zase v červnu... tentokrát však s jiným příběhem... 

Ještě jednou všem moc děkujeme.

Paní vychovatelky Soňa Černá a Katka Nečasová 

 

Podzim jsme ve školní družince přivítali podzimním vyráběním. Jemnou motoriku jsme rozvíjeli u podzimního zátiší s muchomůrkami a dechové cvičení jsme si procvičili při rozfoukávání kaluže brčkem při tvoření koláže "Podzimní plískanice".

5. října jsme také nezapomněli na Mezinárodní den úsměvu a vytvořili jsme společně veselou nástěnku skládající se ze samých úsměvů, ke kterým jsme dopisovali, kdo nebo co mi vykouzlí úsměv na tváři. 

 

 

Na poslední říjnovou středu se děti ze školní družiny nemohly dočkat. Čekalo je totiž "Halloweenské odpoledne" nejdříve ve třídách s mnoha dobrotami a poté společné na školním dvoře. Pro děti bylo připraveno 9 stanovišť, kde plnily úkoly s halloweenskou tematikou a poté si mohly vybrat drobnou odměnu ze stolu odměn, na který dohlíželo několik hadů a pavouků. A jaká stanoviště byla připravena?

Hrad duchů - kde děti musely pomocí dechu dostat rozuteklé duchy zpátky na strašidelný hrad.

Dýňový kompot - zde děti musely zapojit logické myšlení a představivost a kousky dýní složit do jednoho celku.

Pavouci - procvičení hodu na cíl - hod pavoukem do pavučiny.

Dýňový slalom - zde děti prokazovaly celkovou obratnost. Pomocí hokejky a míčku musely projít slalomem a vstřelit gól do dýňové branky.

Siláci - je potřeba odnést dýně z pole - vytyčená trasa, skoky snožmo s basketbalovým míčem a zdolání celé trasy.

Malované dýně - skládání podzimních obrázků s motivem dýní.

Sklizeň - sklízíme dýně z pole do sklepa - rozvoj jemné motoriky - přenášení malinkých dýní na hřbetu ruky mezi záhonky.

Rozkutálené dýně - dýně se rozkutálely a je třeba pochytat - namotávání dýní na provázku.

Kaštánková škola - děti si tahaly písmenko z klobouku a pomocí kaštanů ho skládaly.

Celé odpoledne se moc vydařilo, nechyběly krásné kostýmy a dokonce nám zprvu pošmourný podzimní den ukázal i pár slunečních paprsků. 

Veliké poděkování patří rodičům za zaslané dobroty, muffiny, upečený čokoládový perník, linecké dýně a strašidelné linecké prsty, za párečky v těstíčku a sladkosti. Vše bylo výborné a děti si moc pochutnaly.

Veliké poděkování patří také moc šikovným slečnám u jednotlivých stanovišť - Emilce Zemkové, Kamilce Tlapákové, Nikolce Pilňáčkové, Terezce Elisové, Elišce Bohačíkové, Káje Křížkové, Lence Látové, Báře Kotyzové a Terezce Veselé.

Kolektiv vychovatelek ŠD

 

Stalo se již tradicí, že se vždy na začátku října promění školní dvůr v dostihové závodiště a děti si tak vyzkouší a seznámí se s jednou z nejznámějších akcí "Velkou pardubickou". Tentokrát "Velká pardubická" připadla na neděli 8. října a ve družině se uskutečnila ve středu 4. října. Pro děti byla na školním dvoře připravena velká závodní dráha s deseti překážkami včetně vodního příkopu. Nejprve jsme si závodní dráhu prošli všichni společně a pak už se závodilo na čas dle startovací listiny. Běhalo se, skákalo, přelézalo i podlézalo. Počasí bylo krásně podzimní, sluníčko svítilo, dětem se závod s překážkami moc líbil a na konci závodu čekala na děti sladká odměna. Několik dní před uskutečněním "Velké pardubické" jsme si s dětmi o této akci povídali, děti si vyráběly své koníčky a vymýšlely jim jména. Někteří opravdu "Velkou pardubickou" navštívili a hodně dětí se na tuto akci dívalo v neděli v televizním přenosu.

 

 

Strana 1 z 7

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00