Družina

Školní družina

Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností. Je tu možnost hrát kolektivní i individuální hry, do vzdělávacího programu jsou zařazeny rukodělné činnosti, které rozvíjejí smyslové vnímání. Děti se seznamují s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku . Každé oddělení ŠD má k dispozici počítač s naukovými programy, díky kterým si děti mohou opakovat učivo zábavnou formou . Program je rozšířen o sport, výlety a zájmové kroužky .

Je možné navštěvovat pohybové kroužky - florbal a aerobic, kde si děti rozvíjejí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součástí školní družiny je nově upravené hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale odehrávají se zde i různé sportovní akce . Každým rokem tu přibývají sportovní i herní pomůcky.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00