Družina

Ve středu 1. června jsme ve školní družině oslavili společně Den dětí na školním dvorku. Pro děti bylo připraveno několik soutěžních stanovišť (hod na cíl, skládání obrázků, skok přes překážky, želvičková dráha, gumové chůdy, nafukování pytlíků, chytání míčků, zapamatování si předmětů pod dekou a další), kterými je provázel veselý klaun. Za každý splněný úkol děti obdržely na soutěžní kartičku razítko a po splnění všech úkolů čekal na děti stůl odměn, kde si vybraly sladkosti, dětské časopisy, omalovánky, notýsky nebo pexesa.

Dětské odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo a dle reakcí dětí se jim akce moc líbila.
Velké poděkování patří dívkám ze 7.A a 7.C za pomoc u jednotlivých stanovišť.

 
Jaro bylo ve školní družině především ve znamení tvoření, pěkných knížek a čtení (březen - MĚSÍC KNIHY).
Jaro jsme přivítali "Jarními retro televizemi", kterými jsme si vyzdobili oddělení a "Kočičkami" (keře jívy). Na MDŽ jsme vyráběli voňavé květiny pro radost a na Velikonoce zajíčky z klovatiny a zajíčkové kapsičky na drobné sladkosti nebo malé poklady.
Březen byl také ve znamení knih, kdy jsme kromě povídání si o knížkách a čtení vyráběli housenkové záložky do knížek.
Květen byl ve znamení rozkvetlých luk - berušky a motýlci.
Děti si během jarních měsíců vyzkoušely různé výtvarné techniky a obrázky i výrobky se jim moc povedly a udělaly radost.

Na konci října si třeťáci a čtvrťáci z prvního oddělení školní družiny připravili pro mladší děti na dvorku zábavné halloweenské odpoledne s několika soutěžními stanovišti, které měli na starosti. Děti tak skládaly podzimní obrázek, řadily dýně od nejmenší po největší, lovily vzácného zlatého pavouka, pomáhaly duchům dofoukat zpět na hrad malé pavouky, navlékaly náhrdelník, házely pavouky do pavoučí sítě, hledaly stejný symbol a čekal je slalom mezi dýněmi.
Po splnění každého úkolu obdržely na soutěžní kartičku razítko a nakonec je čekala sladká odměna v podobě pavouka.
Odpoledne se nám velice vydařilo.
Třeťákům a čtvrťákům patří poděkování za přípravu a za skvělou asistenci u jednotlivých stanovišť. 
 

I ve školní družině jsme se chystali na oslavu svátku všech maminek. Děti si vyrobily přáníčka s pěknou básničkou věnovanou všem maminkám a srdíčkový přívěsek na kabelku nebo na klíče ze samotvrdnoucí hmoty.
Dárečky se maminkám moc líbily.

Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností. Je tu možnost hrát kolektivní i individuální hry, do vzdělávacího programu jsou zařazeny rukodělné činnosti, které rozvíjejí smyslové vnímání. Děti se seznamují s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku . Každé oddělení ŠD má k dispozici počítač s naukovými programy, díky kterým si děti mohou opakovat učivo zábavnou formou . Program je rozšířen o sport, výlety a zájmové kroužky .

Je možné navštěvovat pohybové kroužky - florbal a aerobic, kde si děti rozvíjejí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součástí školní družiny je nově upravené hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale odehrávají se zde i různé sportovní akce . Každým rokem tu přibývají sportovní i herní pomůcky.

Strana 3 z 7

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00