Učebny ICT

Naše škola disponuje dvěma počítačovými učebnami a jednou učebnou mobilní. Učebna na budově č. 45 je vybavena multidotykovou interaktivní tabulí a 24 notebooky. V hodinách jazyků na noteboocích žáci procvičují slovní zásobu, gramatiku i poslech. Velice si oblíbili různé soutěžní hry k procvičení a prokázání znalostí hlavně, když je navíc jejich pozice v rámci třídy zobrazena na interaktivní tabuli. V ostatních předmětech pracují s internetem, zpracovávají referáty nebo prezentace na nejrůznější témata a upevňují si nabyté znalosti.

Učebna na budově č. 50 byla v minulém roce zmodernizována, protože aktuální stav již nepostačoval současným technologickým nárokům, byly zakoupeny minipočítače HP. V hodinách informatiky tak můžeme kromě kancelářských aplikací využívat i programy na střih hudby nebo programy pro výuku programování. Žáci si tak zkouší naprogramovat vlastní počítačovou hru nebo ovládat robota, který potom plní různé úkoly.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00