Informace

Vážení rodiče,

celá naše škola plně sdílí výhrady a názory, které vyústily v rozhodnutí o nadcházející stávce. Zásadně nám vadí snižování PHmax (maximální týdenní počet hodin vyučování). Nejen jako pedagogy, ale i jako rodiče, nás znepokojuje omezení možnosti diferencovaného přístupu ke vzdělávání a poskytování individuální péče žákům.

Zároveň nás trápí myšlenka na omezení finančních prostředků pro asistenty, školní psychology, školníky a kuchařky. Tyto klíčové role jsou nenahraditelné pro bezproblémový chod školy a vzdělávání našich žáků.

Kromě výše zmíněných obav nás také znepokojuje potenciální nedostatek prostředků pro modernizaci školních zařízení a technologií, což by mohlo ovlivnit kvalitu výuky a přípravu žáků.

Přesto jsme se rozhodli nepřerušit náš provoz a umožnit žákům a jejich rodinám setrvání ve vzdělávacím procesu v naší škole. Věříme, že vzdělání našich žáků je pro nás tou nejvyšší prioritou. Budeme se i nadále snažit o maximální poskytnutí péče a podpory pro jejich vzdělávání.

Rádi bychom vás informovali o plánované stávce školní jídelny. V důsledku této stávky nebude školní jídelna schopna poskytnout obědy pro naše žáky. Proto bychom vás chtěli požádat, abyste svým dětem přibalili větší svačinu nebo dokonce dvě svačiny, které jim poslouží místo oběda.

 

Vedení školy, pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy

 

Mgr. Lenka Zmítková

 

Registrační číslo Výsledek zápisu Registrační číslo Výsledek zápisu
KPWC Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok FKJE Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
XNEV Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok WUYK Zapsán do 1. ročníku
YCGB Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok JJBH Zapsán do 1. ročníku
ZBDL Zapsán do 1. ročníku XQQV Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
MBCT Zapsán do 1. ročníku GFUL Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
BCKJ Zapsán do 1. ročníku KGWK Zapsán do 1. ročníku
QWHC Zapsán do 1. ročníku FJPD Zapsán do 1. ročníku
AJFT Zapsán do 1. ročníku RVEG Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
PDUH Zapsán do 1. ročníku WYVU Zapsán do 1. ročníku
EEAZ Zapsán do 1. ročníku XHDJ Zapsán do 1. ročníku
TPCK Zapsán do 1. ročníku UBTM Zapsán do 1. ročníku
SLEW Neuzavřený zápis CCYT Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
WGXE Zapsán do 1. ročníku VEAY Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok
XMKD Zapsán do 1. ročníku BKTA Zapsán do 1. ročníku
GYNU Zapsán do 1. ročníku CZXU Zapsán do 1. ročníku
GZXU  Zapsán do 1. ročníku BTUJ Zapsán do 1. ročníku
SGTU Zapsán do 1. ročníku TGHP Zapsán do 1. ročníku
ZNCF Zapsán do 1. ročníku EWFY Zapsán do 1. ročníku
UMCC Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok RAEF Zapsán do 1. ročníku
YXNZ Zapsán do 1. ročníku YFUE Zapsán do 1. ročníku
GEBZ Zapsán do 1. ročníku HCHK Zapsán do 1. ročníku
WXBB Zapsán do 1. ročníku TXQE Zapsán do 1. ročníku
KRDF Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok MHUH Neuzavřený zápis
SHGC Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok THHG Zapsán do 1. ročníku
XQMU Zapsán do 1. ročníku GCFU Zapsán do 1. ročníku
MSLL Zapsán do 1. ročníku ZKLS Zapsán do 1. ročníku
    BFDU Zapsán do 1. ročníku

PŘIHLÁŠKA NA STŘEDNÍ ŠKOLU A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 

vyplnění přihlášky – přihlášku žáci obdrží ve škole

  • škola potvrzuje pouze známky, které získal žák na naší škole
  • známky získané na Ukrajině se doloží buď úředně ověřenou kopií vysvědčení nebo čestným prohlášením o známkách (žák obdrží v naší škole)

 

přijímací zkoušky – termíny: 13. 4. 2023, 14. 4. 2023

  • běžně se provádí z českého jazyka a matematiky
  • na žádost může být přijímací zkouška z českého jazyka žákům z Ukrajiny prominuta
  • na žádost mohou žáci z Ukrajiny vykonat přijímací zkoušku z matematiky v ukrajinském jazyce
  • žádosti musí být přiloženy k přihlášce na stření školu
  • k žádosti musí žák také doložit, že je cizincem s dočasnou ochranou (stačí kopie dokladu o udělení dočasné ochrany)
  • střední škola ověřuje úroveň znalosti českého jazyka pohovorem
  • hodnoceno: splnil x nesplnil
  • internetové stránky k přijímacím zkouškám: www.cermat.cz, www.scio.cz, www.statniprijimacky.cz

Strana 1 z 5

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00