Družina

Družina

Naše školní družina dětem nabízí nespočet zájmových činností, které probíhají v přátelském kolektivu a v místě, které dobře znají. Pro zapojení do kolektivu i pro rozvoj vlastní osobnosti mají děti možnost hrát kolektivní i individuální hry. V kroužku Dovedné ruce a Výtvarném kroužku zase rozvíjejí smyslové vnímání, seznamují se s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku.

Dále děti mohou navštěvovat pohybové kroužky Florbal a Aerobic, kde rozvíjí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součást školní družiny je také hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale odehrávají se zde i různé sportovní akce.

V prvním pololetí tohoto školního roku (2017/2018) se opět těšíme na spolupráci s Jakub klubem. Společně s ním připravujeme pro děti příležitostné akce pro zpestření běžného programu v ŠD.

V rámci ŠD se také chystáme navštívit místní novou hasičskou zbrojnici, kde poznáme, jak probíhá pracovní den profesionálních hasičů.

Období podzimu a zimy si spolu s dětmi ze ZŠ Smetanova zpestřujeme návštěvou místního kina, kde nám promítají pásma pohádek, na které se vždy těšíme.

Během školního roku v ŠD pořádáme i sportovní klání, různé tematické akce a soutěže k aktuálnímu období, např. podzimní soutěž o nejhezčí dýni, mikulášská nadílka apod.

Provoz družinky je denně od 6:15 do 16:30 hod.

M. Schreinerová, ved. vych.

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00