Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice

1. Název 

Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena jako příspěvková organizace pro zajištění základního vzdělávání žáků usnesením městského zastupitelstva v Přelouči ze dne 15. 12. 1993 - s účinností od 1. 1. 1994 na základě zákona č. 564/1990 o státní správě a samosprávě ve školství.

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol:

- rozhodnutí č. j. 33/96-00 ze dne 26. 3. 1996, hlavním účelem činnosti je činnost základní školy a školní družiny

3. Organizační struktura

Organizační struktura je dána organizačním řádem školy v platném znění.

4. Kontaktní spoojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa - Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, 535 01  Přelouč

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu - Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice, 535 01  Přelouč

4.3 Úřední hodiny - Pondělí, úterý, středa, čtvrtek 7:30 - 15:00, pátek 7:30 - 13:30

4.4 Telefonní číslo - 466 958 826

4.5 Číslo faxu - škola nemá fax

4.6 Adresa internetové stránky - www.zsmn.cz

4.7 Adresa e-podatelny - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy - Datová schránka: bbmmrsn

5. Případné platby lze poukázat

19-265 341 0217/0100, Komerční banka

6. IČ

48160831

7. Plátce daně z přidané hodnoty 

Škola není plátcem

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů - Zřizovací listina, Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Vnitřní řád školní družiny, Školní řád

8.2 Rozpočet - Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách zřizovatele (Městský úřad Přelouč, ČSA 1665, 535 33  Přelouč

9. Žádosti o informace

Žádosti se podávají

- osobně nebo písemně v podatelně školy
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na podatelnu školy

10. Příjem podání a podnětů

Stížnosti a podněty se podávají podle charakteru životních situací postupy uvedenými na portálu občana (https://portal.gov.cz)

- osobně či písemně v podatelně organizace
- poštou
- datovou schránkou
- elektronickým podáním na podatelnu školy

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba, splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti k základní škole.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Předpisy jsou přístupné k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři školy a na webu školy (http://www.zsmn.cz/).

Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád základní školy

Školní vzdělávací program (ŠVP)

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopírování formát A4 jednostranně 2 Kč

Kopírování formát A4 oboustranně 4 Kč

Kopírování formát A3 jednostranně 3 Kč

Kopírování formát A3 oboustranně 6 Kč

Přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hodinu a za každou další započatou hodinu 100 Kč.

Úhrada za vydání druhopisu vysvědčení 100 Kč.

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad na poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádostí o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkající se těchto stížností.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv - nebyly zpracovány

13.2 Výhradní licence - škola nemá licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva

Do 1. ročníku Základní školy Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice pro školní rok 2020 – 2021 byli přijati:

 

Registrační číslo

Výsledek zápisu

Registrační číslo

Výsledek zápisu

YKLS

Zapsán do 1. ročníku

MBCT

Zapsán do 1. ročníku

SHGC

Zapsán do 1. ročníku

BFDU

Zapsán do 1. ročníku

RVEG

Zapsán do 1. ročníku

UMCC

Zapsán do 1. ročníku

KGWK

Zapsán do 1. ročníku

KRDF

Zapsán do 1. ročníku

WUYK

Zapsán do 1. ročníku

FJPD

Zapsán do 1. ročníku

KPWC

Zapsán do 1. ročníku

XMKD

Zapsán do 1. ročníku

SLEW

Zapsán do 1. ročníku

VEAY

Zapsán do 1. ročníku

WGXE

Zapsán do 1. ročníku

WXBB

Zapsán do 1. ročníku

FKJE

Zapsán do 1. ročníku

YADH

Zapsán do 1. ročníku

GEBZ

Zapsán do 1. ročníku

GVMA

Zapsán do 1. ročníku

SGTU

Zapsán do 1. ročníku

YCGB

Zapsán do 1. ročníku

GRKP

Zapsán do 1. ročníku

AJFT

Zapsán do 1. ročníku

XQMU

Zapsán do 1. ročníku

GYNU

Zapsán do 1. ročníku

XQQV

Zapsán do 1. ročníku

TPCK

Zapsán do 1. ročníku

JJBH

Zapsán do 1. ročníku

GCFU

Zapsán do 1. ročníku

HCHK

Zapsán do 1. ročníku

BCKJ

Zapsán do 1. ročníku

ZBDL

Zapsán do 1. ročníku

QWHC

Zapsán do 1. ročníku

EWFY

Zapsán do 1. ročníku

MHUH

Zapsán do 1. ročníku

Bucanová Magdalena Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Burešová Petra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Černohlávková Markéta Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Dienová Ladislava Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Hájková Petra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Horychová Lenka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Charvátová Andrea Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Chotěborská Petra Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Konvalinková Hana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Lebdušková Marcela Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Machačová Jana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Machová Lenka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Marečková Dita Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Míšková Simona Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Cyroňová Dobroslava Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Pokorná Květoslava Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Pokorná Veronika Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Přemyslovská Kateřina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Řeháková Romana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Skálová Martina Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Špačková Jana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Vašíčková Viola Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Vítek Tomáš Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Zmítková Lenka Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Žárský  Martin Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Záleská  Dita Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Ďurovková Lucia Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Kopecký  Matěj Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Malířová Vladana Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Kloučková Lucie Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00