Akce ŠD

Dne 10. ledna se ve školní družině uskutečnila beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad. Na závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice seznámily s prevencí před chřipkou.

K. Nečasová

7. prosince proběhla ve ŠD mikulášská besídka. Pro děti bylo nachystáno několik soutěží, které děti ve skupinách moc bavily. Dále následovala "promenáda" o vyhlášení té nejlepší masky. Po skončení promenády a vyhlášení vítěze nejlepší masky, který získal sladkou odměnu, se děti usadily do kruhu na židličky, kde měly možnost každý promluvit o vánočních svátcích, Ježíškovi, jak kdo slaví Štědrý večer a veškerých českých vánočních tradicích. Děti neměly o energii žádnou nouzi. Vesele tančily na oblíbené písničky a poslouchaly vánoční koledy. Besídku jsme příjemně ukončili básničkami, které si děti předem připravily a následně recitovaly čertovi. Co by to ale bylo za besídku, kdyby děti nakonec nebyly odměněny sladkým perníkem a dalšími cukrovinkami od samotného čerta. Besídka se nám vydařila a my už se těšíme na následující v roce 2019.

B. Enkt, vych. ŠD

Ve školním roce 2018/2019 probíhají ve školní družině tyto zájmové útvary:

Pondělí: sportovní florbalový – Trojnová Štěpánka

Úterý: výtvarný – Briseis Enkt

Středa: rukodělný – Schreinerová Miroslava

Pátek: aerobic – Nečasová Kateřina

Ve středu 14. 11. jsem si pro děti z celé školní družiny připravila sportovní odpoledne. Ve 14 hodin  se sešli všichni žáci v ,,Pekle”- tak se přezdívá IV. oddělení školní družiny. Pro děti byly nachystané 4 disciplíny: hod papírovými kuličkami do krabice, slalom s ping-pongovým míčkem na lžičce, skok daleký z místa a skok přes švihadlo.

Každé dítě mělo svou soutěžní kartu, na kterou jsem zapisovala výsledky v jednotlivých disciplínách. V hodu koulemi mohly děti získat maximálně 5 bodů, ve slalomu 3 body, ve skoku dalekém 3 body a při skákání přes švihadlo 5 bodů. Podtrženo a sečteno - nejvíce bylo možno dosáhnout 16 bodů. Maximálního počtu bodů dosáhla pouze žákyně L. Školníková ze 4. B. Avšak každé dítě si nějaký ten bod vysoutěžilo a nestalo se, že by někdo skončil s nulou.

Sportovní odpoledne se velice vydařilo. Děti se snažily ze všech sil o vítězství a zároveň přály i svým spolužákům a kamarádům dosažení těch nejlepších výsledků.

Š. Trojnová, vych. ŠD

V pátek 1. června jsme s dětmi ze školní družiny oslavili dětský den vyjížďkou výletní lodí Arnošt v Pardubicích. Počasí nám od samého začátku nepřálo. Začalo pršet už při odjezdu od školy. Situace se ještě zhoršila při nástupu na loď. Strhla se bouřka a velký déšť. I přes nepřízeň počasí jsme si s dětmi užili cestu přes plavební komoru, kde je loď přepuštěním vody z horní hladiny vyzvednuta. Po této zajímavé části se pluje kolem soutoku s řekami Chrudimkou a Loučnou i volnou přírodou. Během plavby se nám naskytl pohled na hrad Kunětická hora.

Měli jsme v plánu pro děti soutěž související s plavbou, sledováním řeky a okolí, ta bohužel nevyšla pro nepřízeň počasí. Malou satisfakcí byla pro děti kopečková zmrzlina, kterou si na lodi mohly za statečnost zakoupit.

Plavba byla díky podmínkám opravdu dobrodružná a nevšední. Výlet jsme si i tak moc užili a těšíme se zase někdy na další.

M. Schreinerová, ved. vych.

 

 

Strana 4 z 5

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00