Akce ŠD

Na konci října si třeťáci a čtvrťáci z prvního oddělení školní družiny připravili pro mladší děti na dvorku zábavné halloweenské odpoledne s několika soutěžními stanovišti, které měli na starosti. Děti tak skládaly podzimní obrázek, řadily dýně od nejmenší po největší, lovily vzácného zlatého pavouka, pomáhaly duchům dofoukat zpět na hrad malé pavouky, navlékaly náhrdelník, házely pavouky do pavoučí sítě, hledaly stejný symbol a čekal je slalom mezi dýněmi.
Po splnění každého úkolu obdržely na soutěžní kartičku razítko a nakonec je čekala sladká odměna v podobě pavouka.
Odpoledne se nám velice vydařilo.
Třeťákům a čtvrťákům patří poděkování za přípravu a za skvělou asistenci u jednotlivých stanovišť. 
 

Ve školní družině probíhá pestrá nabídka zájmových činností. Je tu možnost hrát kolektivní i individuální hry, do vzdělávacího programu jsou zařazeny rukodělné činnosti, které rozvíjejí smyslové vnímání. Děti se seznamují s různými nástroji, materiály, technikami a postupy, zdokonalují si jemnou motoriku . Každé oddělení ŠD má k dispozici počítač s naukovými programy, díky kterým si děti mohou opakovat učivo zábavnou formou . Program je rozšířen o sport, výlety a zájmové kroužky .

Je možné navštěvovat pohybové kroužky - florbal a aerobic, kde si děti rozvíjejí své koordinační schopnosti, berou sport jako zábavu, učí se ochotně spolupracovat, ale i nést vlastní zodpovědnost. Součástí školní družiny je nově upravené hřiště, které slouží nejen pro hru a odpočinek, ale odehrávají se zde i různé sportovní akce . Každým rokem tu přibývají sportovní i herní pomůcky.

Provoz školní družiny v době koronaviru byl poněkud omezen. Ranní družina nefungovala, odpolední byla do 16 hod. Děti byly rozděleny do skupinek maximálně do 15ti dětí, skupiny se nesměly promíchávat. V družince pokračovaly v těch třídách, ve kterých probíhala dopolední výuka. Protože jsme nesměli do svých družinových oddělení, bylo zabavení dětí náročnější . Hráli jsme jen některé stolní hry, tvořili jsme z papíru , četli jsme si pohádky . Při hrách jsme dodržovali hygienická nařízení. K velké radosti dětí jsme měli ve třídách k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsme mohli hrát vědomostní i zábavné hry.

Na oběd jsme měli upravený časový rozvrh tak, aby se skupinky dětí nepotkávaly. Každá skupina měla vyhrazený svůj koutek na oběd i toaletu .

Děti zodpovědně dodržovaly hygienická pravidla i nařízení, patří jim pochvala..

Máme tu podzim a školní družina jásá. Barvy podzimu jsou pro tvoření jako dělané. Rádi tvoříme z přírodnin (teď používáme žaludy, kaštany, vylisované listy či šišky ze stromů). Pomalu se také blíží dětmi tolik oblíbený Halloween. Rádi bychom výtvarně zpracovávali dýně, vyráběli různé strašáky a pavouky.

Naše společné tvoření probíhá v příjemném prostředí. Oddělení se mohou pyšnit novými pohovkami, které jsou perfektní pro odpolední odpočinek. Pro chvilkový oddych děti rády využívají nově zapojené počítače plné naučných her. Za hezkého počasí trávíme čas i venku. Pro tuto příležitost skvěle slouží nově zrekonstruovaný školní dvůr, kde přibyla krásně vybarvená plocha s herními prvky.

Tímto bychom rádi poděkovali za veškeré vybavení, jež nám do jednotlivých oddělení přibylo.

22. ledna se ve školní družině uskutečnila beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad. Na závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice seznámily s prevencí před chřipkou.

Kateřina Nečasová ŠD

Náhled obrázku

Strana 2 z 5

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: zs.mn@volny.cz, kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00