Akce ŠD

Dne 21. 5. proběhl v multifunkční hale florbalový zápas se ZŠ Smetanova. Turnaj mezi oběma družinami byl velice vyrovnaný, ale nakonec jsme o 1 gól prohráli. I přes prohru jsme si to velice užili. Žáci dostali diplom za účast a sladkou odměnu. Reprezentovali nás žáci ze 3. A – Ondra Novotný, Dominik Koreček, ze 2. A – Honza Osinek, Dobra Marek, Leoš Mercl, ze 2. B – Viktor Malý, Martin Rozkošný, z 1. A – David Cibula a z 1. B –  Míra Erben, Vojta Zikán, Aleš Zitta a Vanesska Korečková.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Š. Trojnová, vych. v ŠD

Dne 22. 2. se na naší škole konal karnevalový rej. Pořádala ho školní družina pro děti, které školní družinu navštěvují. Karneval byl od 14:00 do 15:00. Děti měly své převleky připravené v šatnách a po vyučování a samozřejmě i po obědě jsme se všichni společně pustili do příprav v našich odděleních. Na pomoc nám přišly slečny z druhého stupně, které pomáhaly, aby se z našich holčiček a chlapců stali princové, princezny, piráti, čerti, čertice, čarodějnice, víly... a spousta dalších. Když měl každý svůj kostým navlečený, přemístili jsme se do tělocvičny, kde už na nás čekala i ostatní oddělení. Hudba hrála, všichni jsme tančili, když v tom muzika utichla a vyhlásila se promenáda masek a všechny děti v maskách chodily kolem tělcvičny. Vyhodnotit nejhezčí masku bylo takřka nemožné, protože většina dětí měla nádherné kostýmy a daly si moc práce s přípravou.

Po vyhodnocení jsme šli zase tančit. Udělali jsme kroužek a já předtancovávala na písničku a děti po mně opakovaly. Mám takový pocit, že nás to velice bavilo, protože jsme se u toho dostatečně hodně nasmáli. Ale co by to bylo za karneval bez pořádné soutěže. A jelikož nás bylo moc a času bylo málo, tak si paní vychovatelka Enkt pro děti připravila hru ,,Ocáskovanou“, která probíhala tak, že každé dítě dostalo pruh krepového papíru, které si dalo za kalhoty nebo opasek. Ten kdo nasbíral nejvíce ocásků, vyhrál. Po ukončení ocáskové soutěže se šlo opět tančit.

Na úplný závěr karnevalu se děti postavily do zástupů a při odchodu z tělocvičny dostaly sladkou odměnu.

Š. Trojnová, vych.

7. prosince proběhla ve ŠD mikulášská besídka. Pro děti bylo nachystáno několik soutěží, které děti ve skupinách moc bavily. Dále následovala "promenáda" o vyhlášení té nejlepší masky. Po skončení promenády a vyhlášení vítěze nejlepší masky, který získal sladkou odměnu, se děti usadily do kruhu na židličky, kde měly možnost každý promluvit o vánočních svátcích, Ježíškovi, jak kdo slaví Štědrý večer a veškerých českých vánočních tradicích. Děti neměly o energii žádnou nouzi. Vesele tančily na oblíbené písničky a poslouchaly vánoční koledy. Besídku jsme příjemně ukončili básničkami, které si děti předem připravily a následně recitovaly čertovi. Co by to ale bylo za besídku, kdyby děti nakonec nebyly odměněny sladkým perníkem a dalšími cukrovinkami od samotného čerta. Besídka se nám vydařila a my už se těšíme na následující v roce 2019.

B. Enkt, vych. ŠD

Dne 10. ledna se ve školní družině uskutečnila beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad. Na závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice seznámily s prevencí před chřipkou.

K. Nečasová

Ve středu 14. 11. jsem si pro děti z celé školní družiny připravila sportovní odpoledne. Ve 14 hodin  se sešli všichni žáci v ,,Pekle”- tak se přezdívá IV. oddělení školní družiny. Pro děti byly nachystané 4 disciplíny: hod papírovými kuličkami do krabice, slalom s ping-pongovým míčkem na lžičce, skok daleký z místa a skok přes švihadlo.

Každé dítě mělo svou soutěžní kartu, na kterou jsem zapisovala výsledky v jednotlivých disciplínách. V hodu koulemi mohly děti získat maximálně 5 bodů, ve slalomu 3 body, ve skoku dalekém 3 body a při skákání přes švihadlo 5 bodů. Podtrženo a sečteno - nejvíce bylo možno dosáhnout 16 bodů. Maximálního počtu bodů dosáhla pouze žákyně L. Školníková ze 4. B. Avšak každé dítě si nějaký ten bod vysoutěžilo a nestalo se, že by někdo skončil s nulou.

Sportovní odpoledne se velice vydařilo. Děti se snažily ze všech sil o vítězství a zároveň přály i svým spolužákům a kamarádům dosažení těch nejlepších výsledků.

Š. Trojnová, vych. ŠD

Strana 5 z 6

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00