Akce ŠD

V měsící říjnu proběhla v naší školní družině beseda o medu, kterou připravila paní Jarolímová. Dětem se beseda velice líbila a paní Jarolímovou pojmenovaly „babička medařka“. Moc děkujeme.

K. Nečasová, ŠD

Dne 9. října jsme byli pozváni do Jakub klubu. Prohlíželi jsme si zde nově opravené prostory. Po skupinkách jsme se všichni vystřídali v jednotlivých klubovnách, ve kterých jsme se postupně dozvídali k jakému účelu která klubovna slouží. Měli jsme možnost si vše vyzkoušet, prozkoumat a pohrát si. Návštěvu jsme zakončili v tělocvičně, kde jsme soutěžili při sportovních hrách. Děkujeme za pozvání, moc se nám tu líbilo a těšíme se na další setkání.

Dne 22. 2. se na naší škole konal karnevalový rej. Pořádala ho školní družina pro děti, které školní družinu navštěvují. Karneval byl od 14:00 do 15:00. Děti měly své převleky připravené v šatnách a po vyučování a samozřejmě i po obědě jsme se všichni společně pustili do příprav v našich odděleních. Na pomoc nám přišly slečny z druhého stupně, které pomáhaly, aby se z našich holčiček a chlapců stali princové, princezny, piráti, čerti, čertice, čarodějnice, víly... a spousta dalších. Když měl každý svůj kostým navlečený, přemístili jsme se do tělocvičny, kde už na nás čekala i ostatní oddělení. Hudba hrála, všichni jsme tančili, když v tom muzika utichla a vyhlásila se promenáda masek a všechny děti v maskách chodily kolem tělcvičny. Vyhodnotit nejhezčí masku bylo takřka nemožné, protože většina dětí měla nádherné kostýmy a daly si moc práce s přípravou.

Po vyhodnocení jsme šli zase tančit. Udělali jsme kroužek a já předtancovávala na písničku a děti po mně opakovaly. Mám takový pocit, že nás to velice bavilo, protože jsme se u toho dostatečně hodně nasmáli. Ale co by to bylo za karneval bez pořádné soutěže. A jelikož nás bylo moc a času bylo málo, tak si paní vychovatelka Enkt pro děti připravila hru ,,Ocáskovanou“, která probíhala tak, že každé dítě dostalo pruh krepového papíru, které si dalo za kalhoty nebo opasek. Ten kdo nasbíral nejvíce ocásků, vyhrál. Po ukončení ocáskové soutěže se šlo opět tančit.

Na úplný závěr karnevalu se děti postavily do zástupů a při odchodu z tělocvičny dostaly sladkou odměnu.

Š. Trojnová, vych.

Dne 21. 5. proběhl v multifunkční hale florbalový zápas se ZŠ Smetanova. Turnaj mezi oběma družinami byl velice vyrovnaný, ale nakonec jsme o 1 gól prohráli. I přes prohru jsme si to velice užili. Žáci dostali diplom za účast a sladkou odměnu. Reprezentovali nás žáci ze 3. A – Ondra Novotný, Dominik Koreček, ze 2. A – Honza Osinek, Dobra Marek, Leoš Mercl, ze 2. B – Viktor Malý, Martin Rozkošný, z 1. A – David Cibula a z 1. B –  Míra Erben, Vojta Zikán, Aleš Zitta a Vanesska Korečková.

Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

Š. Trojnová, vych. v ŠD

Dne 10. ledna se ve školní družině uskutečnila beseda první pomoci. Zdravotnice seznámila děti se základy první pomoci a s řadou dalších užitečných rad. Na závěr besedy se děti s pomocí paní zdravotnice seznámily s prevencí před chřipkou.

K. Nečasová

Strana 5 z 7

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00