Akce školy

Na konci listopadu jsme se vypravili do přeloučské knihovny, kde nás čekal program s názvem "Záhada je můj živel", na který jsme se moc těšili. Čekali nás dvě hodiny plné detektivek a detektivního pátrání. Děti se seznámily s dětskou detektivní literaturou, pozorně naslouchaly při čtení úryvků, plnily detektivní úkoly a na konci je čekala velká pátrací akce. Závěrem si děti mohly projít celé dětské oddělení, prohlédnout si knihy dle vlastního zájmu, popřípadě si knihy vypůjčit. 

Velké poděkování patří paní knihovnici za krásný, zajímavý a přínosný program. Dětem se v knihovně moc líbilo a už se těšíme opět na další návštěvu. 

Po pilném trénování během hodin tělesné výchovy se vybraní žáci prvního stupně vydali v pátek 1. prosince poměřit své síly do Řečan nad Labem. Zdejší základní škola pořádala, , Vánoční turnaj ve šplhu na tyči (již po několikáté v řadě). Z každého ročníku byli zvoleni tři reprezentanti z řad chlapců a tři reprezentantky z řad dívek. Nejlepšího umístění dosáhla Veronika Dokonalová, která vyhrála kategorii 1. ročník - dívky. V kategorii 2. ročník - dívky se na druhém místě umístila Agnes Holečková. Třetí úspěch připsal Adam Holub, který dosáhl druhého místa v kategorii 2. ročník - chlapci.  

Všem umístěným moc gratulujeme!

 

Slunečný zářijový den spolu s učiteli přivítal žáky v naší škole. Někteří přicházeli s radostí a úsměvem na tváři, jiní zase s obavou, co je v tomto školním roce bude čekat.

Všichni se ale určitě po prázdninách těšili na své kamarády a učitele.

S velkým očekáváním poprvé zavítalo do třídy 1. A a 1. B 40 prvňáčků. Ti se za doprovodu rodičů setkali se svými třídními učitelkami. Nechyběla hymna ani tradiční proslov paní ředitelky či místostarosty města.

Po sdělení organizačních informací k prvnímu školnímu týdnu zůstali ve třídách pouze prvňáčci, kteří se se svými třídními učitelkami začali poznávat.

Všechny děti si z prvního dne odnesly také několik dárečků, které věnoval MÚ Přelouč, Pardubický kraj nebo firma Kiekert.

Všem žákům naší školy přejeme šťastné vykročení do nového školního roku 2023/24!

 

V úterý 28. listopadu se na naší škole uskutečnilo školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se zúčastnilo 14 dětí. Olympiáda měla část jazykovou a slohovou. Úkoly byly pro děti nezvyklé, těžší, než na jaké jsou zvyklé v hodinách českého jazyka. Prokazovaly svou schopnost porozumět správně textu v kontextu pravopisném i skladebném, některé úkoly byly tvořivé, část slohová měla ukázat schopnost se pohotově vyjádřit k danému tématu. První místo získala Anna Kysilková, druhé místo obsadil Denis Tichý a konečně třetí místo získal Václav Osinek. Všem třem umístěným srdečně gratulujeme. Anička s Denisem pak postupují do dalšího, okresního kola, které se bude konat v Pardubicích v jarních měsících.

Jako každý rok, čekala i na letošní prvňáčky v městské knihovně zkouška ze čtení. Naši malí školáci zkoušku skvěle zvládli a byli tak slavnostně pasováni na čtenáře. Na tuto mimořádnou událost děti pozvaly své rodiče a příbuzné. Ti si užili nejen slavnostní pasování, ale i představení, které si pro ně děti připravily. Všichni jsme si tento den užili a rodiče mohou být na své děti opravdu hrdí. 

Strana 5 z 36

Adresa

Základní škola Přelouč

Masarykovo nám. 45

okres Pardubice, 535 01  Přelouč

IČ: 48160831, ID: bbmmrsn

 

Kontakty

Kancelář: tel. +420 466 958 826

Ředitelna: tel. +420 466 953 156

Školní družina: tel. +420 466 672 127

e-mail: kancelar@zsmn.cz

 

Úřední hodiny

Kancelář:

Pondělí - čtvrtek: 8:00 - 15:00

Pátek: 8:00 - 12:00